Zapisnik sa skupštine 2013.

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Gajeva 47
10000 Zagreb

Z A P I S N I K

s izborne godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 8. svibnja 2013. u prostorijama Udruge, Gajeva 47, Zagreb, s početkom u 18:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja

2. Izbor novih tijela Udruge, rukovodstva, i osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge

3. Promjena sjedišta Udruge

4. Imenovanje blagajnika Udruge

5. Podnašanje financijskog izvješća

6. Ostalo

Prema točki 1. za zapisničara je predložena Katja Matovina, a za ovjerovitelje Lidija Eterović i Alen Crnčan koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih članova koji iznosi 28 (dvadeset i osam), te aktivnih članova koji iznosi 26 (dvadeset i šest).

Prema točki 2. Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju svih tijela upravljanja.

Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na razmatranje prijedlog Upravnog odbora o uvođenju novih tijela Udruge i članova za nove rukovodeće funkcije te nakon rasprave daje na usvajanje da se u novom mandatu odaberu sljedeće osobe:

Članovi Upravnog odbora: Anita Euschen, Aleksandra Hampamer, Martina Juriša, Alen Crnčan i Luka Oman
Predsjednk Upravnog odbora: Alen Crnčan
Zamjenica predsjednika Upravnog odbora: Anita Euschen
Članovi Izvršnog odbora: Katja Matovina, Luka Oman, Maja Orešković-Igrić, Damir Grgić i Lidija Eterović
Predsjednica Izvršnog odbora: Katja Matovina
Zamjenik predsjednice Izvršnog odbora: Damir Grgić
Članovi Nadzornog odbora: Ivana Surjan, Jelena Lazic i Matija Knez
Predsjednica nadzornog odbora: Ivana Surjan
Zamjenica predsjecnice Nadzornog odbora: Jelena Lazić
Predsjednik skupštine: Robert Francisti
Zamjenik predsjednika skupštine: Vedran Pisačić
Predsjednik Udruge: Luka Oman
Zamjenik predsjednika Udruge: Katja Matovina
Članovi Savjetodavnog odbora: Anka Orešković, Dunja Pavliček, Hrvoje Jurić, Suzana Marjanić i Jadranka Gržin

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog da se od ovdje navedenih osoba odabranih na rukovodeće funkcije sljedeće osobe ovlaste za zastupanje Udruge:

- Luka Oman, predsjednik Udruge
- Katja Matovina, zamjenik predsjednika Udruge i predsjednik Izvršnog odbora

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Prema točki 3. dnevnog reda, Izvršni odbor je za blagajnika odredio Nikolu Šare što su jednoglasno podržavaju članovi Skupštine.

Prema točki 4. dnevnog reda Nikola Šare podnio je financijsko izvješće Udruge za 2012. godinu.

Prema točki 5. dnevnog reda, članove Upravnog odbora donijeli su odluku o promjeni sjedišta Udruge u gradski prostor na adresi Jurišićeva 25 u Zagrebu. Promjena prostora, odnosno preseljenje Udruge smanjiti će izdatke kao i povećati mogoćnosti rada Udruge te se Odluka jednoglasno podržava od članova Skuštine.

Prema točki 6. rasparavljalo se o potrebnom uređenju novog prostora i ulaganju u uređenje kao i poslu koji zbog toga predstoji. Raspravljalo se o proteklim akcijama i daljnjim planovima kao i nadolazečem ZeGeVege festivalu.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednica izborne godišnje Skupštine završena u 19:00 sati.

Zapisničar: Katja Matovina

Ovjerovitelji: Lidija Eterović i Alen Crnčan

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 8. svibnja 2013.

Vezane teme

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting