09.07.18. PIK Vinkovci - prijava ODO-u

| More

Udruga Prijatelji životinja
Jurišićeva 25
10 000 Zagreb

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima
Trg dr. Franje Tuđmana 2/II
32 100 Vinkovci

KAZNENA PRIJAVA

protiv:

PIK Vinkovci d. d.
M. Gupca 130
32 100 Vinkovci


Poštovani,

na temelju objava u medijima, informirani smo da je u četvrtak 28. lipnja 2018. oko 18 sati, na svinjogojskoj farmi PIK-a Vinkovci u Andrijaševcima u ulici Matije Gupca, u požaru smrtno stradalo oko 10 000 svinja.

Prema navodima u medijima, policija je izvijestila da je do požara došlo zbog kvara na električnim instalacijama rasvjete; konkretno, požar je započeo u hali 2, a nakon toga se proširio na hale lijevo i desno od hale br. 2. Od ukupno četiri objekta, u požaru su izgorjela tri objekta farme te se navodi da se je u njima od posljedica dima ugušilo oko 10 000 svinja, a jedino nisu stradale svinje iz četvrtog objekta koji nije niti bio zahvaćen požarom, njih 320. Iz toga proizlazi da požar nije zahvatio sve objekte farme odjednom te da je bilo dovoljno vremena da se od oko 10 000 svinja u tri objekta izvede iz barem jednog objekta određen broj životinja i tako ih se spasi od požara. Upravo je nelogično i potpuno nevjerojatno da radnici nisu mogli od 10 000 svinja pustiti baš nijednu da izađe iz objekata koji još nisu bili zahvaćeni požarom i tako smanjiti ukupan broj stradalih životinja. Dapače, iz svih dostupnih informacija, stječe se opravdan dojam i sumnja da radnicima spašavanje životinja ne samo da nije bio prioritet nego da tu mogućnost nisu niti uzeli u obzir.

Sve to u suprotnosti je s navodima na mrežnoj stranici tvrtke PIK Vinkovci d. d. gdje je farma u Andrijaševcima opisana kao jedna od najmodernijih farmi u Hrvatskoj, na kojoj se u svinjogojskoj proizvodnji primjenjuje „najsuvremenija tehnologija koju provode, upravljaju i kontroliraju visoko osposobljenih i educirani djelatnici”. Na kontakte naše udruge, kao i na društvene mreže dospjelo je mnogo komentara u kojima se izriče sumnja da nije moguće da visoko osposobljeni i educirani djelatnici farme nisu mogli spasiti od požara barem jednu od 10 000 svinja i navode da je požar podmetnut namjerno kako bi se dobio novac od osiguranja, zbog čega životinje namjerno nisu htjeli pustili iz objekata.

Zbog stradanja tako golema broja životinja i zbog nepoduzimanja mjera da se spase od požara životinje u objektima koji još nisu bili zahvaćeni požarima, smatramo da su takve sumnje utemeljene i osnovane te da su ostvarena sva bitna obilježja više kaznenih djela iz Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17):

- Članak 205. (Ubijanje ili mučenje životinja):

(1) Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja,

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

- Članak 236. (Prijevara)

(1) Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

- Članak 247. (Prijevara u gospodarskom poslovanju)

(1) Tko u gospodarskom poslovanju s ciljem da pravnoj osobi koju zastupa ili drugoj pravnoj osobi pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena znatna šteta,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Također, smatramo da je nužno da veterinarska inspekcija nadzorom utvrdi osnovanu sumnju u kršenje odredaba Zakona o zaštiti životinja (NN 102/2017) od strane pravne i fizičkih osoba:

- članak 5. (Zabranjeni postupci u svrhu zaštite životinja)

(2) Zabranjeno je:

1. uzgajati životinje tako da trpe bol, patnju i strah te ih namjerno ozljeđivati, protivno pravilima struke odnosno najnovijim znanstvenim dostignućima

13. izlagati životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinja uzrokuje bol, patnja, ozljede, strah ili smrt

19. ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah protivno odredbama ovoga Zakona

26. izlaganje životinja vatri, vrućim predmetima, nagrizajućim ili otrovnim tvarima te drugim fizikalnim ili kemijskim djelovanjima protivno odredbama ovoga Zakona

- članak 40. (Obveze pravnih i fizičkih osoba koje drže životinje)

(1) Za životinje koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje mora se brinuti dovoljan broj osposobljenih osoba ili onih osoba koje posjeduju jednako vrijedno iskustvo odnosno znanje o držanju i brizi za životinje.

- članak 46. (Kontrola životinja i opreme)

(1) Sve životinje koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje smještene na gospodarstvima ili u takvim sustavima uzgoja i držanja pri kojima njihovo zdravlje i dobrobit ovise o brizi ljudi, moraju se redovito kontrolirati, najmanje jednom dnevno o čemu se vodi evidencija.

(2) Posjednik, u bilo koje doba, mora osigurati odgovarajuću rasvjetu u mjeri potrebnoj za njegu i kontrolu životinja koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje.

(3) Sva automatska i mehanička oprema prijeko potrebna za održavanje zdravlja životinja mora se redovito kontrolirati, najmanje jednom dnevno, a uočeni nedostaci moraju se odmah ukloniti ili se mora osigurati rezervna oprema u svrhu osiguranja zdravlja i dobrobiti životinja.


Osim toga, Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja (NN 119/2010) u članku 5. propisuje:

(1) Svaki posjednik koji zapošljava ili na neki drugi način angažira osobe koje se brinu za životinje mora osigurati da iste dobiju upute i smjernice o odgovarajućim odredbama iz članka 3. i Dodatka ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo za sve osobe iz stavka 1. ovoga članka osigurava primjerene tečajeve izobrazbe koji obuhvaćaju područje dobrobiti životinja.

Iz toga proizlazi potreba da se inspekcijskim nadzorom utvrdi i odgovornost PIK-a Vinkovci i eventualni propust da educira svoje radnike o uvjetima držanja i načinu postupanja prema svinjama uključujući postupanje sa životinjama u hitnim situacijama kao što je izbijanje požara.

Članak 6. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja navodi:

(1) Nadležno tijelo provodi nadzore u svrhu provjere poštivanja odredbi ovoga Pravilnika.

(2) Nadzori iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi i prilikom nadzora u druge svrhe te svake godine moraju obuhvaćati statistički reprezentativan uzorak različitih sustava držanja životinja na gospodarstvima.

(3) Svake dvije godine, do posljednjeg radnog dana mjeseca travnja tekuće godine, nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) o rezultatima nadzora provedenih tijekom prethodne dvije godine u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, uključujući i broj provedenih nadzora s obzirom na broj gospodarstava.

Zbog svega navedenoga, predlažemo da državno odvjetništvo poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv PIK-a Vinkovci d. d. kao pravne osobe i s tim povezanih fizičkih osoba pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenik/ci bio/li proglašen/i krivim i kažnjen/i po zakonu te kako bi se time u odnosu prema njemu/njima postigla specijalna prevencija za daljnje počinjenje takvih i sličnih kaznenih djela te generalna prevencija u odnosu na sve koji imaju ili su imali namjeru na ovakav okrutan i nehuman način dovesti do smrti čak 10 000 životinja.

Molimo Vas i da nas izvijestite o poduzetom kako bismo prenijeli informacije zainteresiranoj javnosti i medijima te da o nepravilnostima koje uočite tijekom inspekcijskog nadzora, a za koje nije nadležno općinsko državno odvjetništvo, obavijestite Ministarstvo poljoprivrede i druge relevantne institucije podnošenjem prekršajne prijave.

Zahvaljujemo, uz srdačan pozdrav,

Luka Oman
predsjednik udruge Prijatelji životinja

Prijavu podnose udruge iz Mreže za zaštitu životinja:

udruga Prijatelji životinja
Udruga Pobjede
udruga Prava šapa
Udruga S-PAS
udruga Smiješak za dom
Udruga Spas Varaždin
Animalex - Udruga studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu za pravnu zaštitu zivotinja
Udruga Vis Vitalis
Udruga Sudeuropaische Tierhilfe E.v.
Udruga Rina
Udruga Rocco
Udruga Rea
Udruga Spirit
Udruga Veselo dvorište
Udruga Sklonište dobrote
Udruga Kira
Udruga Plavi križ
Udruga AnimalLika
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka „S.O.S. Cat”
ZEU Prijatelji Čakovec
Tvorum - udruga ljubitelja tvorova
Udruga Vita
Udruga Futura
Udruga Faun
Udruga Farmica
Društvo za zaštitu životinja Mali Lošinj


U prilogu:
- tekst „ŠOK NAKON POŽARA NA PIK-ovoj FARMI SVINJA NE SLABI: ‘Nikada nisam gasio požar s ovoliko stradalih životinja’”, objavljen 29. 6. 2018. na portalu: https://net.hr/danas/crna-kronika/sok-nakon-pozara-na-pik-ovoj-farmi-svinja-ne-slabi-nikada-nisam-gasio-pozar-s-ovoliko-stradalih-zivotinja/
- tekst „Otkriven uzrok velikog požara na PIK-ovoj farmi, ugušilo se 10.000 svinja”, objavljen 29. 6. 2018. na portalu https://www.index.hr/vijesti/clanak/otkriven-uzrok-velikog-pozara-na-pikovoj-farmi-ugusilo-se-10000-svinja/2007838.aspx

Zagreb, 6. srpnja 2018.


Na znanje:

- Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru, Ulica Andrije Hebranga broj 2, 32 000 Vukovar
- Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Savska 41/4, 10 000 Zagreb

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting