Zapisnik XXVI.

| More
Zapisnik s 26. sastanka Mreže za zaštitu životinja

Datum: 30. ožujka 2021. u 19 sati
Mjesto: online, putem aplikacije ZOOM

DNEVNI RED

1. Nacionalna kampanja „Za Hrvatsku bez pasa na lancu”
2. Upitnik o provedbi Zakona o zaštiti životinja na područjima lokalne samouprave
3. Projekti kastracije pasa u romskim naseljima
4. Razno (članarina, pravilnici i zakoni u pripremi, ostalo)

Prisutni:

Zapisnik sastanka:

Luka Oman dao je riječ svakoj od članica da se predstavi s nekom od aktualnosti u svojem radu.
Nakon vrlo korisnog predstavljanja aktualnosti u radu udruga, koje su razmijenile svoja pozitivna i
negativna iskustva i planove za izgradnju skloništa, krenulo se na prvu točku dnevnog reda.

Nacionalna kampanja „Za Hrvatsku bez pasa na lancu”

Luka Oman istaknuo je da je do sada prikupljeno gotovo 50 000 potpisa te je predao riječ Aleksandri Hampamer koja je istaknula da se napravilo jako puno, da je podrška odlična. kao i medijska praćenost kampanje. Navela je da je kampanja dobila podršku institucija poput Hrvatske veterinarske komore i da je najavljen sastanak u Ministarstvu poljoprivrede 20. travnja 2021. Mediji će biti obaviješteni o održavanju sastanka i prije i poslije sastanka sa zaključcima i stajalištem Ministarstva.

Vezano za daljnje korake kampanje naglašeno je da sve udruge moraju biti vrlo aktivne kako bi se
pokrenula izmjena Zakona o zaštiti životinja. Svaka udruga trebala bi svojim riječima i primjerima pisati i ministrici (marija.vuckovic@mps.hr) i predsjedniku Vlade (andrej.plenkovic@vlada.hr; predsjednik@vlada.hr) i tako stvoriti dodatni poticaj jer je izgledno da će se Zakon mijenjati samo ako dođe naredba „odozgo”. Dopis bi trebao sadržavati odgovore na pitanja zašto žele izmjenu Zakona te bi bilo dobro navesti i ružne primjere (uz fotodokumentaciju) s kojima se udruge susreću u svojem radu. Također, udruge su zamoljene da promoviraju peticiju kroz svoje kanale i kontakte s lokalnim medijima i kroz svoje društvene mreže objavom tragičnih primjera životinja na lancu te tako angažiraju ljude da potpišu peticiju. Zaključak je da je potrebno doći do nekoga relevantnog iz vladajuće stranke tko bi se zauzeo za izmjenu Zakona i pokušao pridobiti Vladu da ju pokrene.

Neke članice su napomenule da bi bilo dobro prikupljati potpise i na trgovima i drugim javnim mjestima te je to ostavljeno na daljnje razmatranje prvenstveno zbog epidemiološke situacije, ali i zato što takvo prikupljanje iziskuje puno resursa i angažmana te da bi bilo bolje usmjeriti ih u promociju online peticije.

Ivana Crnoja iz Pobjeda prezentirala je vizuale plakata i naljepnica koje su napravili za promociju kampanje s QR kodom. Dogovoreno je da će vizuali biti poslani svim članicama i objavljeni na FBstranici kako bi svatko mogao preuzeti i otisnuti ili printati te ih istaknuti gdje god bude moguće (pet shopovi, trgovine, čekaonice, fakulteti, javne ustanove, dvorane i sl.). Važno je biti prisutan stalno i svuda kako ljudi ne bi zaboravili na kampanju i pomislili da je to završena priča. Dogovoreno je da će Prijatelji životinja napraviti treći letak na kojemu će biti objedinjena i peticija i obveze skrbnika i kontrola razmnožavanja te da će vizual biti dostupan članicama i poslan svim jedinicama lokalne samouprave da ih prilože uz komunalne uplatnice.

Silva Sertvazy iz SOS Šapa istaknula je da treba riješiti bojazan ljudi da će se donošenjem izmjene
Zakona neki psi naći na ulici na što je Aleksandra Hampamer istaknula da treba sve educirati kako će ljudi imati vremena za prilagodbu uvjeta držanja ili, u krajnjem slučaju, da se odreknu psa koje će onda udruge i skloništa zbrinuti. Ljude koji drže pse na lancu ne treba osuđivati nego propitkivati da sami dođu do zaključka kako to nije dobro i što bi mogli napraviti u okviru svojih mogućnosti kako bi psima osigurali bolje uvjete.

Marina Ferenčić izvijestila je da je Lajka dogovorila promociju peticije u razdoblju 15. 4. – 15. 5. kroz medijske objave u lokalnim medijima na četiri radijske stanice i dva tjednika. Svi su se složili da je to dobar primjer djelovanja na svojem području.

Nakon toga prešlo se na treću točku dnevnog reda.

Projekti kastracije pasa u romskim naseljima

Aleksandra Hampamer i Luka Oman izvijestili su o održanom sastanku na tu temu u Ministarstvu poljoprivrede. Županija je odredila termin sastanka Koordinacijske radne skupine (KRS) na tu temu 7. travnja na kojemu će biti prisutni predstavnici Ministarstva, DIRH-a, policije, JLS-a i predstavnika udruga. Predstavnici udruga vršit će pritisak da se uspostavi temeljita kontrola, da se ona redovno održava i da se reagira promptno ako se pojave novi psi, a ne da se čeka i time omogući nekontrolirano razmnožavanje.

Napomenuto je da je pregledom naselja u Varaždinskoj županiji i na području Grada Đurđevca
primijećen veći broj pasa u romskim naseljima (Varaždin 200 i Đurđevac 150) te su udruge s tog
područja spremne reagirati i pomoći u provođenju projekta kastracije. I udruge i Prijatelji životinja
pokušat će argumentirano utjecati na jedinice lokalne samouprave da pokrenu projekt bez čekanja
kako bi se situacija stavila pod kontrolu. Predočit će im se računica koliko bi ih koštalo zbrinjavanje životinja u razdoblju dok čekaju da Ministarstvo odobri projekt na njihovu području (2 – 4 godine) plus njihove troškove cijepljenja, mikročipiranja i zbrinjavanja životinja koje su se u međuvremenu razmnožile u odnosu na projekt kastracije koje bi proveli odmah na trenutačnom broju pasa.

Ivana Crnoja iz Pobjeda navela je primjer kako se prijavom na razne natječaje ipak mogu osigurati određena sredstva za kastracije te je poticala udruge i da utječu na jedinice lokalne samouprave i da se prijavljuju na natječaje kako bi se skupila sredstva koja možda neće biti dostatna, ali će pokriti dio troškova.

Nakon toga prešlo se na drugu točku dnevnog reda.

Upitnik o provedbi Zakona o zaštiti životinja na područjima lokalne samouprave

Koraljka Petrinović i Luka Oman predstavili su članicama upitnik poslan jedinicama lokalne
samouprave kojim će se dobiti kvalitetan uvid u provođenje Zakona o zaštiti životinja na njihovu
području. Upitnikom se propituje je li donesena Odluka o uvjetima i načinu držanju kućnih ljubimaca i propisana kontrola razmnožavanja, financiraju li kastraciju skrbničkih pasa i mačaka te
slobodnoživućih mačaka i na koji način, je li provedena kontrola mikročipiranja pasa i koliko čitača
posjeduju, imaju li pristup Upisniku kućnih ljubimaca Lysacan, jesu li podijelili letke Zakonske obveze skrbnika i Zakonska obveza kontrole razmnožavanja, financijska sredstva izdvojena u 2020. godini za zbrinjavanje napuštenih životinja te broj zbrinutih životinja, imaju li svoje ili sklopljen ugovor sa skloništem i s kojim, planiraju li osnovati sklonište i na koji načine te promoviraju li redovito udomljavanje životinja. Nakon prikupljanja, svi podaci će se analizirati, a svakoj pojedinoj jedinici lokalne samouprave obratit će se savjetom i preporukama kako mogu neke od navedenih stvari provesti ili poboljšati. Poseban naglasak bit će na utjecanju da se ugovori sklapaju s neprofitnim skloništima ili udrugama koja ta skloništa vode ili ih mogu voditi ako su spremni osnovati ih. Udruge će pomoći javljanjem svojim kontaktima u jedinicama lokalne samouprave koje nisu ispunile upitnik kako bi to napravile. Svi podaci prikupljeni upitnikom podijelit će se i s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i članicama Mreže.

Saša Stojić iz Novogradiških njuški naveo je da su oni u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
pomogli u provedbi kontrole mikročipiranja pasa, odnosno uz dogovor s komunalnim redarom obišli sva kućanstva i detaljno popisali pse uz fotodokumentaciju. Svi su se složili da je to odličan primjer djelovanja. Naveo je da komunalno redarstvo može dati punomoć predstavniku udruge ili bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi da to obavi te se prilikom susreta s pojedincima koji ne dopuštaju popisivanje njihovih pasa o tome obavještava komunalno redarstvo i onda oni izlaze na teren, vrše kontrolu i propisuju kaznu skrbniku životinje. Naveo je da čim se takvoj osobi to spomene u većini slučajeva dopuste kontrolu kako bi izbjegli kaznu.

Nakon ove točke prešlo se na četvrtu točku dnevnog reda.

Razno (članarina, pravilnici i zakoni u pripremi, ostalo)

Kako više nije bilo dovoljno vremena napomenuto je samo da je članarina od ove godine obavezna, ali je iznos dobrovoljan i može se uplaćivati u više navrata tijekom godine. Prikupljena sredstva na zajedničkom računu trošit će se za akcije i projekte koje članice zajednički odaberu.
Sve teme koje nisu obrađene stavit će se na dnevni red idućeg sastanka, a dogovoreno je i da će se organizirati poseban sastanak vezano za osnivanje i registraciju skloništa jer postoji interes većeg broja članica za tu temu.

Na samome kraju svi su se složili da su ovakvi sastanci iznimno korisni i članicama i Mreži kako bi se dobio bolji uvid u aktivnosti, probleme i dobre primjere rješavanja izazova i problema na koje se u radu nailazi.

Sastanak je završio u 21:30 sati.

Zapisničarka: Koraljka Petrinović

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting