Odgovor Ministarstva poljoprivrede

| More

Program Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda dio je javnozdravstvene politike Europske unije u kojemu sudjeluju sve države članice pa tako i Republika Hrvatska.

Zakonodavni okvir kojim je omogućena provedba programa, propisan je Uredbom (EU) br. 1308/2013 kojom se uređuje zajednička organizacija tržišta. U skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i nizom provedbenih uredbi EU-a, posebno člankom 1. Uredbe (EU) br. 2016/791 (kojim je izmijenjena Uredba (EU) br. 1308/2013), navedeni su proizvodi prihvatljivi u okviru Školske sheme.

Uvažavajući i poštujući različitosti prava pojedinaca i skupina te njihovo pravo na izbor, pravila programa (Školske sheme) u smislu prihvatljivosti proizvoda, osim mlijeka bez laktoze, ne predviđaju mogućnost uvođenja druge vrste proizvoda budući da nisu prihvatljivi za financiranje sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi iz kojega se Shema financira.

Općenito, postojeći pravni okvir za provedbu Školske sheme usklađuje se s dopunama europskog zakonodavstva te smjernicama Europske komisije za njezinu provedbu i to u dijelu jasnije definicije mjera koje se provode, preporučenih količina proizvoda po učeniku, Liste prihvatljivih proizvoda, kriterija odabira dobavljača, najviše prihvatljive cijene proizvoda, praćenja i ocjenjivanja te proračuna za provedbu, sa ciljem dodatne prilagodbe stvarnim mogućnostima provedbe, jasnijeg definiranja uloga i povećanju uspješnosti sudjelovanja dionika u provedbi, promoviranja i približavanja sadržaja i smisla Školske sheme korisnicima (djeci, roditeljima, široj javnosti) što bi, u konačnici trebalo utjecati na povećanje korištenja dodijeljenih financijskih sredstava za provedbu.

Cilj programa Školske sheme promicanje je uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama, dok program ima širi društveni, ponajprije socijalni i zdravstveni, a zatim i ekonomski aspekt.

Proizvodi distribuirani u okviru provedbe Školske sheme u Republici Hrvatskoj, ne sadrže dodane šećere, dodanu sol, dodane masti, dodana sladila niti dodatne umjetne pojačivače arome u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Vezane teme

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting