Razvoj i odgoj šteneta

| More
Odgoj psa

Danas se odgoj mladog psa najčešće prepušta slučaju, a skrbnicima nisu poznate niti najosnovnije činjenice o psećem svijetu.

Ono što moramo stalno držati na umu jest da će pas razviti svoju osobnost kombinacijom genotipa (gena naslijeđenih od roditelja) i utjecaja okoline kroz odgoj, socijalizaciju i školovanje.

Kada jednom imamo štene ili odraslog psa gene ne možemo zamijeniti. Ono što možemo jest utjecati na pseću okolinu, dakle specifično raditi na iskorištavanju genetskog potencijala kroz smišljenu manipulaciju psećom okolinom.

Magične riječi kojima se stalno vraćamo jesu odgoj, socijalizacija, školovanje.

Pas koji je kao štene pravilno socijaliziran može savladati i loša iskustva te se opet normalno ponašati što mu ne bi uspjelo bez uspješno proživljenih dana u ranoj mladosti.

Da bi se se narav šteneta potpuno i pravilno razvila potrebno je od najranije mladosti sa štenetom postupati na određen način prateći faze razvoja šteneta:

Prva razvojna faza (1., 2., 3. tjedan)

Štene spava, siše i izlučuje izmet. Ta faza se zove neonatalna faza i predstavlja neku vrstu produljenog nošenja izvan tijela majke. Dokaz tome je da kod štenadi koja je nošena u maternici duže od 63 dana ova neonatalna faza traje kraće.

Druga razvojna faza (4., 5., 6., 7. tjedan)

Munjevito nastupa 21. dan. Osjetila sada normalno rade i primljeni podražaji izazivaju reakcije. Štene se više kreće, ne puže kao prije, javlja se i manje spava. Sve vanjske pojave na njega ostavljaju snažan dojam.

ŠTENE JE U OVO VRIJEME IZVANREDNO OSJETLJIVO!

4. tjedan - u ovom razdoblju života štene ne odvajamo od majke, a skrbnik mora nastojati da su svi podražaji koji dolaze do šteneta što pozitivniji. Strogo pazimo da djeca prema štencima postupaju što obzirnije tako da u budućnosti psi ne zaziru od djece (izbjegavati druženje s malenom djecom koja još uvijek nemaju kontrolu nad vlastitom motorikom). Na isti obazrivi način odrasli i djeca moraju postupati sa psom i u ostalim razvojnim fazama.

5. - 7. tjedan - štene se sve više budi i stalno povećava pozornost prema okolini. Mozak postaje sposoban učiti i svi dojmovi se duboko usađuju u psa. Nikada u kasnijem životu pas neće biti tako prijemčiv za dojmove kao u ovom razdoblju.

Sada se postavljaju temelji za kasnije dobro ili loše ponašanje životinje. U petom tjednu započinjemo intenzivniju socijalizaciju sa čovjekom - neka se pas druži s odgovornom djecom, a druženje neka bude što pozitivnije, bez vrištanja, navlačenja i sl. Psa moramo upoznati sa što više situacija na što pozitivniji način... npr. jedan krug automobilom po parkingu, jači zvukovi koji dolaze iz daljine, livada, igračke koje se miču uzicom i koje često mijenjamo. Sve doziramo ne vremenski dugo i na prikladan način. Radeći na taj način polažemo čvrste temelje za kasniju vrhunsku suradnju s partnerom druge vrste - čovjekom.

Treća razvojna faza (8., 9., 10., 11., 12. tjedan)

Na početku ove faze štene se predaje novom skrbniku.

Ako štene ostaje duže u leglu, specifična socijalizacija ide dalje i u 11. tjednu dolazi do borbi za položaj u leglu, no borba ne mijenja narav šteneta ako se i dalje bavimo štencima na kvalitetan način. Bavljenje štencima je vrlo važno i osnova je kvalitetnog legla sve do trenutka kada pas odlazi novom skrbniku.

Četvrta razvojna faza (13., 14., 15., 16. tjedan)

Dokazano je da ako se štene redovito ne izvodi iz legla (ako je ostalo u leglu) i da ako se s njim ne radi, pas se lišava mogućnosti da se razvije u dobro socijaliziranog psa.

Nužno je poštivati faze razvoja šteneta kako bi kasnije dobili što kvalitetnijeg psa. Ako se ne bavimo psom na pravi način, vjerojatno ćemo imati puno više problema nego što bismo imali sa psom iz pravilno odgojenog legla.

Pravila za bavljenje sa štencima

  1. S pojedinim štenetom smiju se baviti samo osobe (odrasli i djeca) koje su primile upute od skrbnika, a po potrebi i pod njegovim nadzorom.
  2. Pri bavljenju štenetom, štene odvojite od majke i braće i od predmeta i situacija koje bi mogle odvratiti njegovu pozornost na vodiča. Štene vodite na različita 'igrališta'.
  3. Ove 'satove obuke' ne treba održavati prije petog tjedna. Frekvencija održavanja može biti jedanput dnevno, a vrlo dobri rezultati se postižu čak i kod obuke dvaput tjedno. Svakako je korisnije redovito vježbati.
  4. Igra neka ne traje duže od 15 do 30 minuta i tada štene vratite u leglo. Zabranjena je bilo kakva prisila. Odustanite od svega što ne uspije pobuditi zanimanje šteneta. Ako je štene neraspoloženo, odmah prekinite igru.
  5. Pazite da predmeti koji se upotrebljavaju za igru sa štenetom ne mogu nanijeti bol ili ga ozlijediti. Nastojite da predmeti za igru osim vidnih i opipnih izazivaju i slušne nadražaje.
  6. Obuka traje sve do predaje šteneta novom skrbniku.
Pas dolazi u novi dom

Ukoliko morate svakodnevno provoditi određeno vrijeme izvan kuće i ostavljati psa samog, moramo spomenuti još nekoliko vrijednih savjeta kako bi vam prva druženja sa psom bila što lakša.

1. Nabavite box - box nam služi kao sredstvo kojim ostvarujemo nekoliko vrijednih ciljeva:

a) učimo psića da ostaje sam u stanu bez zavijanja i uništavanja: Velika većina pasa burno reagira kada skrbnik napusti stan. Vrhunac uznemirenosti nastupa oko 30 minuta nakon napuštanja. Javlja se tzv. separacijska anksioznost gdje pas počinje zavijati, lajati i uništavati sve što mu se nađe na putu.

Jedini lijek jest na vrijeme naučiti psića da ostaje sam i da će se njegov skrbnik vratiti. Sredstvo koje to omogućava jest box.

Malenog psića kontrolirano ostavljamo u boxu iz početka nekoliko sekundi, a kasnije sve duže - kada pas ne laje kao nagradu ga puštamo iz boxa i nagradimo. Nikada psa ne puštamo iz boxa kada zavija ili laje, jer ćemo ga tako naučiti i nagraditi za nepoželjno ponašanje. Pas ostaje sve duže u boxu i uči da se skrbnik uvijek vraća i da nema razloga za paniku.

Preporučuje se da prvi obrok koji će psić dobiti u svojem novom domu bude upravo u boxu. Ono što nam je na početku cilj jest da mladi pas doživljava box kao nešto jako pozitivno i zanimljivo... u boxu psić jede, u boxu spavaju i njegove omiljene igračke - jednom riječju, box je super!

b) omogućava nam bolju kontrolu kretanja psa: kada je pas u boxu nije negdje gdje ne bi trebao biti... npr. poštaru na nogavici ili u blizini plašljivih gostiju - ovo vrijedi za kratke periode kada stvarno ne možete dovoljno kvalitetno nadzirati kretanje vašega psa.

c) omogućuje nam da pas ne cvili po noći i da imamo miran san: psić odvojen od majke i braće po noći cvili i plače ako ne spava u blizini novog skrbnika, što često predstavlja veliki problem. Maleni psić se stavi u box i pored uzglavlja novog vlasnika i tada svi imaju mirnu noć. Pas sigurno spava i ne hoda po sobi, a i manje urinira i defecira te se ne penje na krevet, jer je jednostavno onemogućen boxom. Dakle, boxom izbjegavamo i mogućnost da nam se pas uvuče u krevet što nije dopustivo ne samo iz higijenskih razloga nego i zato jer podčinjeni član čopora (u pravilnom rasporedu snaga to je svakako pas) nikada ne spava u istoj razini kao alfa čopora, tj predvodnik (što bi svakako trebao biti skrbnik).

Box služi kao pseća 'privatna sobica', sigurno sklonište koje psi i inače traže u prirodi. Psi u prirodi nikada ne žive cijelo vrijeme na otvorenom kao npr. goveda nego odaberu jedno područje u kojem ima i podzemnih jama ili sličnih skloništa gdje ženke rađaju, sklanjaju se od nevremena ili jednostavno sigurno odmaraju. Idealno sklonište je ono koje je dovoljno da pas može udobno ležati i ustati i da bude zaštićen s tri strane, dok je na četvrtoj strani smještena pseća glava koja će reagirati u slučaju opasnosti.

Box u biti imitira prirodno sklonište kojem su psi nagonski skloni. Preporučujemo box pokriti prekrivačem s tri strane i postaviti ga tako da ne smeta, ali da se pas ipak ne osjeća izoliranim - ne zaboravimo da pas najviše uživa u društvu, jer je pas biće čopora, skupine koja mu omogućava život. Pas bez čopora, bilo ljudskog ili psećeg, je nesretan i izgubljen pas.

Važna napomena: box je boravište psa samo dok nema nikoga u stanu, a nikako ne bi smio biti stalno mjesto gdje će se pas držati zatvoren!

2. Obavezno napravite plan hrana / voda / šetnja

Ono što je ljudima veliki problem na samome početku jest to što psić nekontrolirano obavlja nuždu.

Malo ljudi shvaća da i njihovo ponašanje još doprinosi pogoršavanju problema, zato jer većina ljudi nema dobro organiziran plan hranjenja, pojenja i šetnje. Velika je greška malenom štenetu ostaviti cijelo vrijeme vodu i hranu na raspolaganju, jer tako ne možemo uspostaviti ritam koji će nam znatno olakšati odrastanje psa.

Važna napomena: Kada pas obavi nuždu na krivom mjestu, a mi to ne vidimo i nismo reagirali u samom trenutku kada se to dogodilo, tada moramo reagirati tako da sve počistimo bez ikakve buke i dernjave, jer pas ne može povezati nešto što se desilo prije npr. dva sata s onim što se dešava sada.

Psiću nikada ne guramo nosić u izlučevine nego kada se to počne dešavati glasno povičemo NE i iznesemo psića na livadu. Kada psić obavi nuždu na livadi - pohvalimo ga i nagradimo!

Pripremio: Damir Kranjac

Vezane teme

Pas s WC papirom [ 14.58 Kb ]Dva psića [ 12.18 Kb ]Psić jede [ 17.51 Kb ]Psić se igra [ 12.08 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting