29.03.24. Horor u središtu Splita, sve ukazuje na uzgoj pasa za borbe

| More

Prijatelji životinja traže zatvorske kazne za počinitelje i trajno oduzimanje više od 60 životinja

- Na lancima, kangalka si grize nogu, mnogi uplašeni, neoznačeni, u odvratnim uvjetima, mješanka vuka i psa

Horor u središtu Splita, sve ukazuje na uzgoj pasa za borbe [ 101.07 Kb ]

Nakon što je policija objavila da je na jednoj lokaciji u Splitu pronašla 67 pasa i dva vuka, udruga Prijatelji životinja ukazuje da sve informacije upućuju da se radi o psima koji se koriste za borbe: „Prema dobivenim fotografijama, videu i dojavama građana, riječ je o uzgoju pasa za sudjelovanje u borbama. Prevladavaju psi u tipu snažnih pasmina staford i bul, koje se koriste za borbe. Uočena je i u strašnom stanju ženka kangala koja si grize nogu, bez veterinarske skrbi, a dio pasa jako je uplašen. Prostor u kojemu se nalaze u samom središtu grada ograđen je visokim zidom koji onemogućava prolaznicima pogled na površinu zaraslu u raslinje s improviziranim kućicama. Psi su vezani svaki za svoj kratki lanac te su prisiljeni ležati na zemlji, betonu ili kamenju. Jasno je da se ovi psi ne drže kao kućni ljubimci, već je riječ o tipičnoj slici uzgoja za borbe. Šokantno je da dosad nitko nije reagirao!”

Ističu da golem broj pasa i čak dva vuka nedvosmisleno upućuju na opravdanu sumnju da se radi o kriminalnim radnjama u koje su, prema dojavama građana, uključeni ne samo pripadnici kriminalnog miljea nego i neki ugledni pojedinci iz Splita. Policija je utvrdila da je osumnjičeni muškarac pse zanemarivao s obzirom na njihovo zdravlje i smještaj te im je ograničavao kretanje na način da im je uzrokovao bol, patnju i ozljede, čime je ostvario obilježja kaznenih djela uništavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti i ubijanja ili mučenja životinja. No nije stao na tome!

„Pojedinac koji ima više od 60 pasa, a nema registrirani uzgoj ni osnovano sklonište za životinje, pri čemu velik broj pasa nije označen mikročipom, nijedan nije nikada pušten s lanca s obzirom na to da ih građani Splita nisu viđali u šetnji gradom, krši niz odredaba Zakona o zaštiti životinja, Pravilnika o opasnim psima i drugih podzakonskih akata.

Pisali smo Državnom inspektoratu i usmjerili inspekciju na zbrinjavanje pasa u skloništa koja imaju infrastrukturne uvjete za zaseban smještaj svakoga psa. Ujedno smo tražili od veterinarske inspekcije da sankcionira počinitelja za sve zatečene nepravilnosti i da obavezno donese rješenje o trajnom oduzimanju pasa, naročito neoznačenih. Tako će skloništima omogućiti socijalizaciju i trajno udomljavanje pasa. To je osobito važno za štence koji ne smiju odrastati u skloništu i time ostati bez prilike za brzo udomljenje. Očekujemo da Grad Split preuzme brigu o psima dok im se traži adekvatan smještaj u svrhu udomljenja”, istaknuli su Prijatelji životinja.

Za sve koji su uključeni u uzgoj i organiziranje borbi pasa traže maksimalnu zatvorsku kaznu, trajno oduzimanje svih životinja i zabranu držanja i nabavljanja nove životinje. Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koje stupaju na snagu za nekoliko dana, za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja iz koristoljublja propisana je kazna zatvora do tri godine i oduzimanje životinja. Počinitelju se može izreći i sigurnosna mjera zabrane držanja i nabavljanja životinja u trajanju od jedne do pet godina, odnosno od jedne do pet godina dulje od izrečene kazne zatvora.

Prijatelji životinja predlagali su uvrštavanje borbi pasa kao zasebnog kaznenog djela kojim bi se sankcionirali zatvorskom kaznom do tri, odnosno pet godina, svi koji sudjeluju u zlostavljanju pasa za borbe – od onih koji ih uzgajaju, prodaju ili predaju drugima za borbe, obučavaju pse za borbe, organiziraju borbe pasa, oglašavaju borbe, organiziraju klađenje ili sudjeluju u klađenju u vezi s borbama pasa, kao gledatelji prisustvuju borbama pasa ili omogućavaju prisustvovanje maloljetnoj osobi. Iako njihov prijedlog nije prihvaćen, ističu da i ovaj slučaj pokazuje koliko je važno regulirati borbe pasa kroz sljedeće izmjene Kaznenog zakona. Pitaju se, ako u središtu Splita ima više od 60 pasa za borbu, koliki su razmjeri borbi pasa u cijeloj Hrvatskoj.

„Zbrinjavanje čak 67 pasa i dva vuka, strogo zaštićene vrste, vrlo je zahtjevno i velik financijski i organizacijski teret, što uključuje napore policije, veterinarske inspekcije, skloništa i udruga za zaštitu životinja. Sve to moglo se izbjeći da je na snagu stupio novi Pravilnik o opasnim psima kojim bi se za određene snažne pasmine i njihove križance iz nekontroliranog uzgoja propisale preventivne mjere – obavezna kastracija i socijalizacija, koja podrazumijeva školovanje i test socijalizacije. Takvi psi ne mogu se iskorištavati za borbe”, pojašnjavaju Prijatelji životinja.

Iako je javna rasprava o njemu završila još 2021. godine, nakon toga nije otišao u daljnju proceduru. Važeći Pravilnik star je 16 godina, nije usklađen s aktualnim Zakonom o zaštiti životinja i potrebno ga je hitno mijenjati zbog rastućega broja ugriza i napada pasa, kao i borbi pasa koje se tajno održavaju diljem Hrvatske. Prijatelji životinja pozivaju Ministarstvo poljoprivrede da što prije donese novi Pravilnik o opasnim psima kako bi se spriječili napadi pasa na ljude i druge životinje, tragični smrtni slučajevi kakav se dogodio nedavno u Zadru, kao i borbe pasa.

Horor u središtu Splita, sve ukazuje na uzgoj pasa za borbe [ 269.10 Kb ]Horor u središtu Splita, sve ukazuje na uzgoj pasa za borbe [ 1.23 Mb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting