Testing Times, br. 3, 25. srpnja 2006.

| More

Novi broj Testing Times newslettera donosi doista korisne i vrijedne informacije o novostima vezanima uz razvoj alternativa testiranju na životinjama, reviziju istraživanja baziranih na pokusima na životinjama, kao i najnovija saznanja vezana uz testiranja na primatima. Sve te spoznaje samo potvrđuju kako su pokusi na životinjama loša znanost, a rezultati dobiveni takvim pokusima nepouzdani, nepotrebni i neučinkoviti.

U ovome broju:

Otvorena javna konzultacija oko revizije Direktive 86/609

22.6.2006. Komisija je pokrenula javnu konzultaciju o ocjeni Direktive 86/609 o zaštiti životinja koje se koriste u pokusima, a koja će trajati devet tjedana. Postoje dva upitnika, jedan za građane, a drugi za stručne promatrače. Ovo je dio procjene učinka koja je započela u siječnju i trebala bi biti dovršena do listopada 2006.
Ako biste željeli sudjelovati u konzultaciji, možete to učiniti na http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/ia_info_en.htm

Neovisna studija otkrila mane pokusa na životinjama

Krajem lipnja konačno je objavljena neovisna studija o točnosti pokusa na životinjama koju je naručila Nacionalna služba za zdravlje Velike Britanije. Njezina svrha je bila da istraži dokaze koji pokazuju da pokusi na životinjama daju pouzdane informacije o ljudskom zdravlju. Njihovi zaključci su porazni za industriju testiranja na životinjama: utvrđeni su neuspjeh u predviđanju učinaka kod ljudi, loša kvaliteta istraživanja i nepostojanje komunikacije s liječnicima koji provode klinička testiranja na ljudima.

Devet neovisnih znanstvenika, uključujući i liječnike i epidemiologe iz cijeloga svijeta, ocijenilo je šest zahvata za koje su postojali jasni dokazi da imaju štetne ili pozitivne učinke, što su pokazale studije kliničkog testiranja na ljudima. Zahvati su vezani uz primjenu lijekova za tretiranje ozljeda na mozgu i protiv gubitka krvi te dva vezana uz preventivno liječenje oštećenja pluća kod prerano rođene djece i osteoporozu kod žena.

Znanstvenici su proučili istraživanja nastala uporabom pokusa na životinja koja su bila vezana uz ove zahvate te statistički usporedili njihove rezultate s istraživanjima provedenima na ljudima. Detaljno su proučili ukupno 176 pokusa na životinjama u kojima je korišteno više od 5619 životinja, uključujući štakore, babune i druge primate, ovce, zečeve i krave.

U svih šest slučajeva znanstvenici su žestoko kritizirali kvalitetu istraživanja temeljenih na pokusima na životinjama. Neka istraživanja su bila slabo kontrolirana i nisu uspjela zadovoljiti dobre kliničke metode poput randomizacije, zamagljujući identitet postupka i loše izvješćivanje vezano za zahtjeve nadzora. U četiri od šest zahvata, istraživanja temeljena na pokusima na životinjama nisu uspjela ispravno predvidjeti učinak na ljudima. U dva slučaja zapravo su predvidjela pozitivan učinak iako je zahvat bio neučinkovit i štetan za ljude.

Znanstvenici su također pronašli mnogo istraživanja temeljenih na pokusima na životinjama koja su provedena u isto vrijeme ili čak i nakon što su istraživanja provedena na ljudima pokazala da je zahvat učinkovit. Zabrinjavajuće je što su također utvrdili da se rezultati istraživanja temeljenih na pokusima na životinjama nisu učinkovito primjenjivali u istraživanjima na ljudima: 'Čini se da je komunikacija između onih koji provode pokuse na životinjama i onih koji provode kliničke pokuse slaba.'

ECEAE podržava ovaj izvještaj. Godinama smo zahtijevali neovisne sistematične studije o učinkovitosti pokusa na životinjama. Vlada i eksperimentatori na životinjama tvrde da su pokusi na životinjama dobro regulirani, strogo nadzirani i da se provode samo kako bi spašavali ljudske živote, ali to su tvrdnje bez dokaza. Rezultati ove vjerodostojne i objektivne znanstvene studije su jasni i u suprotnosti s prije izrečenom tvrdnjom: pokusi na životinjama su nepouzdani, nepotrebni i neučinkoviti.

Puni izvještaj možete pronaći na adresi:
www.pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/nccrm/publications.htm

Objavljen izvještaj o primatima

6.6.2006. ECEAE je u suradnji s BUAV-om objavila svoj novi izvještaj o primatima kojeg je napisala dr. Gill Langley.

Prvi srodnik: Izvještaj o korištenju primata u eksperimentima s etičkog stajališta iznosi kritike na račun pokusa na primatima, objašnjava najnovija saznanja o značajnim sposobnostima i osobinama primata, za koje se nekad mislilo da su svojstvene samo ljudima te naglašava kako pokusi na primatima ne mogu pouzdano predvidjeti metabolizam i toksičnost lijekova na ljudima.

Ovaj izvještaj pruža snažne dokaze za zabranu uporabe primata u pokusima te bi se ona zbog toga lako mogla unijeti putem revizije u Direktivu 86/609 o zaštiti životinja koje se koriste u pokusima.

Ovaj izvještaj također opisuje:

Izvještaj također istražuje vrste istraživanja koje se provode na primatima u Britaniji i Europi, broj primata koji se u njima koriste, velika područja istraživanja u kojima se koriste, ograničenu vjerodostojnost tih istraživanja, probleme međunarodne trgovine primatima, porast broja alternativa koje ne uključuju primate te neuspjeh u ograničavanju patnje kod primata kroz zakonodavnu djelatnost. Izvještaj se trenutno prevodi na različite jezike i bit će dostupan u jesen o.g. Izvješće na engleskom jeziku možete pročitati na www.eceae.org/english/PrimateReport.html.

Akcijski program europskog partnerstva

Europsko partnerstvo za alternativne pristupe pokusima na životinjama, inicijativa Europske komisije i određenog broja tvrtki i kompanija koja je pokrenuta u studenom prošle godine, 21.6.2006. pokrenulo je Akcijski program u kojem su naznačene osnovne aktivnosti koje će biti pokrenute u sljedećih pet godina.

Pet osnovnih aktivnosti Akcijskog programa su:

Prihvaćamo priznanje industrije i Komisije da je potrebno hitno rješavanje pitanja pokusa na životinjama. ECEAE vjeruje da se pokusi na životinjama trebaju odmah ukinuti, kako iz etičkih, tako i iz znanstvenih razloga.

Uzimajući u obzir da se u trenutnoj situaciji ovo vjerojatno neće odmah dogoditi te razumijevajući poteškoće u pridobivanju raznih kompanija na našu stranu, ipak smatramo da je Akcijski program u svojim zadacima mogao biti puno dalekosežniji.

Zacrtane aktivnosti su neambiciozne i općenite. Također, ne postoje konkretni koraci koji bi doveli do konačnog ukidanja pokusa na životinjama. Napokon, nema spomena etičkim razlozima za prestanak pokusa.

Nadamo se da je ovaj Akcijski program iskren pokušaj industrije i političara da naprave snažan napredak u zamjenjivanju životinja u pokusima, a ne samo pokušaj zamagljivanja očiju javnosti s vrlo malo temelja.

Kongres u Linzu o alternativama

Predstavnici ECEAE-a prisustvovali su 2.-4.6.2006. 13.-om Kongresu o alternativama pokusima na životinjama u austrijskom gradu Linzu. Ovo je također bio deseti godišnji sastanak Srednjeeuropskog društva za alternativne metode pokusima na životinjama (Middle European Society for Alternative Methods to Animal Testing- MEGAT), a domaćin je bio zet- centar za alternativne i komplementarne metode pokusima na životinjama, koji je smješten u Linzu.

Susret je bio trodnevni niz kratkih seminara o alternativnim tehnologijama. Ovaj kongres predstavlja ključnu godišnju priliku za znanstvenike koji rade na zamjenskim metodama da upoznaju jedni druge, razmijene informacije i saznaju o razvoju u raznim granama. Bilo je također govora i o etici (posebice o pravu na život), napretku programa REACH i o amandmanima Direktive 86/609/EEC.

Primjeri uzbudljivih novih tehnologija ove godine uključuju razvoj in vitro umjetnog 'presvlačenja' pluća, koje bi jednog dana moglo zamijeniti testove inhalacije te umjetnog limfnog čvora, koji se može koristiti za procjenu imunotoksičnosti. Jedno osobito značajno postignuće, o kojem se govorilo u brojnim govorima, je uporaba stanica jetre (hepatocita) za procjenu dugoročnije (kronične) toksičnosti kemikalija. Tehnike sada omogućuju da ove stanice žive duže in vitro, tako da se učinci toksina na smrt stanica ili brzinu mutacije mogu promatrati i u razdoblju do 30 dana.

Neke od tehnika još nisu potpune zamjene, jer i dalje uključuju životinjske stanice ili su primjeri inteligentne strategije testiranja kojima se minimalizira broj korištenih životinja. Ipak, konferencija je bila dobra mješavina novih tehnologija (koje su još daleko od odobrenja i široke komercijalne uporabe) i već etabliranih tehnologija poput rekonstituirane kože (EpiDerm, EPISKIN, EST100), koje tvrtke već nude. Napredak se odvija, ali čini se da on uvelike ovisi o poduzetničkim sposobnostima nekolicine pojedinaca i tvrtki s naprednijim razmišljanjem. Još uvijek nedostaju ambicioznija strategija u čitavoj Europskoj uniji i veće financiranje.

Sedmi okvirni program

Europski parlament je 15.6.2006. glasovao na plenarnoj sjednici o Sedmom okvirnom programu. Usvojen je niz raznih mjera koje su povoljne za životinje, što uključuje i 'razvoj i odobravanje…drugih alternativa pokusa na životinjama…a posebice da se zamijeni korištenje primata.' ECEAE pozdravlja ove i druge amandmane te poziva Vijeće da ih hitno usvoji.

Vijeće formalno zauzelo jedinstven stav o REACH-u

Nakon političkog slaganja postignutog u prosincu 2005., 27.6.2006. Vijeće je zauzelo jedinstven stav. Ovo je formalnost i sad će biti proslijeđeno Parlamentu na drugo čitanje, koje bi se trebalo dogoditi u listopadu. Službeno priopćenje može se vidjeti na www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/90268.pdf.

Vezane teme

10.362 primata je korišteno u pokusima u EU tijekom 2002. [ 61.87 Kb ]Psi se drže u izoliranim kavezima bez ičega unutra [ 43.54 Kb ]

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting