Glas humanosti - 21 zahtjev za 21. stoljeće

| More
Protivim se
Podržavam
1. Uzgoju životinja za krzno kao i prodaji i promoviranju životinjskog krzna (uključujući kožu, vunu, svilu i perje) 1. Zabranu uzgoja životinja za krzno, prodaju i promoviranje životinjskog krzna (uključujući kožu, vunu, svilu i perje)
2. Mesnoj i mliječnoj industriji zato što neetički postupa sa životinjama, zagađujući nam pri tome rijeke i okoliš, krčeći šume da bi napravili pašnjake i polja na kojima su posađene žitarice i mahunarke koje nisu namijenjene za gladne u svijetu nego za prehranu životinja (uključujući uzgoj životinja za prehranu drugih životinja) 2. Preustroj mesne i mliječne industrije na ekološku i etičku proizvodnju u kojoj životinje neće biti ubijane, zlostavljane niti zatvarane, a okoliš neće biti onečišćen, nego će se proizvoditi isključivo namirnice biljnoga podrijetla, bez GMO-a, pesticida i sl.
3. Lovu i lovnom turizmu 3. Zabranu lova i zaštitu divljih životinja
4. Ribolovu i devastaciji mora, jezera, močvara i rijeka 4. Zabranu ribolova i devastacije mora, jezera, močvara i rijeka
5. Cirkusima i drugim predstavama koji imaju točke sa životinjama (uključujući i utrke, borbe i slično) 5. Zabranu cirkuskih i drugih predstava koje imaju točke sa životinjama (uključujući i utrke, borbe i slično)
6. Pokusima na životinjama (vivisekciji) 6. Zabranu pokusa na životinjama i prelazak na metode testiranja koje ne uključuju životinje
7. Zoološkim vrtovima i zatočavanju životinja 7. Zatvaranje zooloških vrtova i zbrinjavanje životinja u utočišta s naglaskom vraćanja životinja u njihov prirodni okoliš
8. Lovu i uzgoju životinja za tzv. kućne ljubimce 8. Udomljavanje napuštenih životinja i zabranu uzgoja, prodaje i lova životinja za tzv. kućne ljubimce
9. Nedostatnoj veganskoj ponudi u javnim institucijama i ustanovama (bolnice, škole, studentske menze, vrtići itd) 9. Uvođenje veganske ponude u javne institucije i ustanove
10. Barbarskom običaju klanja životinja u domaćinstvima 10. Zabranu klanja životinja u domaćinstvima
11. Smanjenju površina na planetu koje su pokrivene šumom 11. Zabranu smanjivanja površina na planetu koje su pokrivene šumom i podržavam pošumljavanje
12. Zagađivanju jezera, močvara, rijeka i mora 12. Zabranu zagađivanja jezera, močvara, rijeka i mora
13. Suvišnoj uporabi ambalaže pri pakiranju proizvoda 13. Ograničavanje potrošnje ambalaže za pakiranje proizvoda
14. Zagađivanju zraka iz ispušnih plinova vozila 14. Zabranu onečišćenja zraka iz ispušnih plinova vozila i prebacivanje na ekološki prihvatljiva vozila
15. Ponudi plastičnih vrećica u trgovinama 15. Zabranu ponude plastičnih vrećica u trgovinama
16. Nerazvrstavanju i nerecikliranju otpada 16. Razvrstavanje otpada i recikliranje
17. Subvencioniranju mesne i mliječne industrije i ostalih neekoloških i neetičkih načina proizvodnje 17. Subvencioniranje ekološki i etički prihvatljivih proizvoda
18. Obmanjivanu javnosti pri reklamiranju prehrambenih proizvoda krivim navođenjem njihovih zdravstvenih prednosti, pogotovo onih usmjerenih na djecu 18. Zabranu prikrivanja činjenica u reklamama i manipuliranja javnosti krivim navođenjem zdravstvenih prednosti prehrambenih proizvoda
19. Specizmu i svakom potlačivanju i iskorištavanju životinja 19. Pravo svake životinjske vrste na vlastitu svrhu postojanja i nepotlačenost
20. Zanemarivanju edukacije u obrazovnom sustavu o zaštiti životinja i okoliša te neinformiranju o dobrobiti veganske prehrane 20. Uvođenje obvezne edukacije u škole o zaštiti životinja i okoliša, te o zdravoj i održivoj prehrani
21. Ugrožavanju ljudske i svih ostalih vrsta globalnim zagrijavanjem (kojeg uzrokuje prvenstveno mesna industrija, a zatim ispušni plinovi automobila i ostala industrija), prekomjernim iskorištavanjem prirodnih resursa koje dovodi do gladi u svijetu, te antropocentričkom svjetonazoru koji čovjeka ne vidi kao dio cijeline, čime stvara neravnotežu na Zemlji 21. Etičku, ekološku i održivu industriju koja jedino omogućava opstanak ljudske i ostalih vrsta te razvoj ekocentrične svijesti.
Lista svih dosadašnjih potpisnike peticije          Download peticije za offline potpisivanje (PDF)

Misli poznatih o nasilju nad životinjama i ekologiji

Podaci o potpisniku

Ispunjeni podatci bit će vidljivi na web portalu Udruge osim datuma rođenja (godina će biti vidljiva), adrese, e-mail-a i telefona, koji neće biti objavljeni.

Napomena: Upisujte riječi s hrvatskim dijakriticima (č,ć,š,đ,ž) ; Vaši podatci ne pojavljuju se odmah u listi potpisnika, već nakon odobravanja administratora!

Ime:* Prezime:* Datum rođenja (primjer: 6.2.1962):* Zanimanje ili zvanje:* Adresa:* Grad:* E-mail:* Telefon (upisati i pozivni broj):*
Vi ste:*
Ukoliko podržavate sve točke peticije, ostavite prazno polje, u protivnom, upišite brojeve nepodržanih stavaka (primjerice: 11,15,16):

Ukoliko želite da se klikom na vaše ime pojavi vaša fotografija i izjava vezana uz tematiku nenasilja nad životinjama i ekologije pošaljite izjavu i sliku.

Izjava: Slika: