Testing Times, br. 6, 7. siječnja 2007.

| More

Pozdravljamo vas u prvom broju newslettera Testing Times u 2007. godini! Kako izgleda, 2007. godina bit će vrlo burna za organizacije koje se bave zaštitom i pravima životinja na razini Europske unije. Prijedlog Povjerenstva za reviziju Direktive 86/609/EEC o 'Zaštiti životinja koje se koriste za svrhe ispitivanja i druge znanstvene svrhe' treba izaći u proljeće, revizija Direktive 91/414/EEC o Sredstvima za zaštitu bilja trenutno je na prvom čitanju u Parlamentu, a pitanja kao što su nanotehnologija i endokrini disruptori i dalje su predmet rasprave.

Zakon o kemikalijama REACH naposljetku je usvojen nakon duljeg natezanja između svih triju europskih institucija. Iako nismo zadovoljni zakonom koji će rezultirati smrću milijuna životinja, kada pogledamo razliku u odnosu na izvorni Prijedlog Povjerenstva, očito je da smo postigli veoma mnogo. Sada intenzivno radimo na Projektima provedbe REACH-a (REACH Implementation Projects, RIPs) kako bismo postigli daljnje smanjenje uporabe životinja u ispitivanjima kemikalija.

U ovom broju:

REACH – pregled ispitivanja na životinjama

ECEAE u potpunosti podržava ideju da bismo se trebali uvjeriti u sigurnost kemikalija koje koristimo. Kako bismo izrazili našu potporu, objavili smo u suradnji a BUAV-om izvješće pod naslovom 'Put napretka: Strategija testiranja kemikalija bez uporabe životinja', u kojemu smo ukazali na metode s pomoću kojih koje se sigurnost kemikalija može testirati bez uporabe životinja.

Međutim, Europska unija odlučila je zahtijevati zastarjele i nepouzdane metode ispitivanja na životinjama unatoč obilju alternativa i podataka koje joj stoje na raspolaganju. Stoga će REACH donijeti patnju i smrt golemom broju životinja kako bi se ispitala sigurnost kemikalija. U početku se previđalo da će u tim pokusima biti uporabljeno oko 45 milijuna životinja. Međutim, zahvaljujući našem radu ta je brojka znatno smanjena te su sadašnje procjene oko 8-12 milijuna životinja – što je još uvijek katastrofalno po dobrobit životinja i pogođenih pojedinaca.

Jedan od razloga tog velikog smanjenja je odluka o obvezi priopćavanja podataka dobivenih testiranjem na životinjama. Često više tvrtki razvija iste ili slične kemikalije, što uzrokuje ponavljanje pokusa koji ponekad uključuju na stotine životinja. U početku su velike tvrtke oklijevale podijeliti svoje podatke s drugima, ali su uslijed intenzivnog političkog pritiska priznale da bi njihovo odbijanje uzrokovalo neprihvatljivu patnju brojnih životinja. Priopćavanje podataka središnje je obilježje novog zakona i utvrđene su kazne za one tvrtke koje odbiju ispuniti svoju obvezu.

Pozitivan aspekt čitavog procesa oko REACH-a je u tome što je promicanje alternativa testiranju na životinjama sada trajno dospjelo na politički dnevni red. Kada je taj proces započeo prije više od pet godina, alternative testiranju na životinjama uopće se nisu spominjale. Međutim, zahvaljujući intenzivnoj kampanji i užasnim procjenama broja životinja na kojima se ispituju kemikalije, razvoj i uporaba alternativa dobili su središnje mjesto u novom zakonu. Štoviše, u Članku 1. sada izričito stoji kako je jedna od svrha REACH 'promicanje alternativnih metoda za procjenu rizičnosti pojedinih supstanci'. Ondje također stoji da pronalaženju alternativa treba dati prioritet u budućim istraživačkim programima Europske unije.

Drugi uspjeh za koji smo se teškom mukom izborili bio je uključenje 45-dnevnog uvida javnosti u svako ispitivanje koje tvrtke namjeravaju provesti za REACH. Rezultati sličnog programa u SAD-u, takozvanog HPV Challenge programa, pokazali su da su mnoga ispitivanja koja su provele tvrtke uistinu bila dvostruka. Razlozi za uvođenje ovog propisa su višestruki: možda je dotična informacija dostupna negdje drugdje, možda postoji alternativno ispitivanje ili se ispitivanje naprosto može preoblikovati tako da se znatno smanji uporaba životinja. Stoga uvid javnosti donosi mogućnost smanjenja broja životinja koje su uključene u REACH.

ECEAE će nastaviti vršiti pritisak u svrhu najboljeg mogućeg ishoda za životinje putem aktualnih Projekata za provedbu REACH-a (RIPs).

86/609 – Rezultati ispitivanja javnog mnijenja

U prosincu su konačno objavljeni rezultati ispitivanja javnog mnijenja, koje je Europsko povjerenstvo provelo povodom revizije Direktive 86/609/EEC o 'Zaštiti životinja koje se koriste za svrhe ispitivanja i druge znanstvene svrhe'. Rezultati pokazuju da je javnost većinom protiv pokusa na primatima i na životinjama općenito te da podržava oštrije zakone kojima će se regulirati testiranje širom Europske unije:

Ovi rezultati šalju jasnu poruku stanovnika Europske unije Povjerenstvu da žele zabranu ispitivanja na ne-ljudskim primatima, pooštrenje mjera za zaštitu životinja u laboratorijima i znatno povećanje potpore alternativnim metodama ispitivanja, koje ne uključuju životinje, u idućoj reviziji Direktive 86/609. Kao javno tijelo koje je formirano kako bi služilo interesima stanovnika Europske unije, pozivamo Povjerenstvo da uključi ove rezultate u svoj Prijedlog.
Predstavnica ECEAE-a Michelle Thew nazočila je sastanku nadležnih tijela koja su se okupila 18. siječnja u povodu Direktive kako bi tu poziciju o zaštiti životinja raspravila direktno s njima.

Prihvaćen 7th Research Framework Programme

7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) Europske unije stupio je na snagu 1. siječnja 2007. nakon što ga je usvojilo Vijeće za očuvanje okoliša (Environment Council). Bio je to očekivani rezultat kompromisa između Parlamenta i Vijeća, koji je postignut u studenome prošle godine. Ukupan budžet od 50.521 milijardi eura bit će dodijeljen tijekom sedam godina, a dijelit će se na četiri programa:

Također će 2,7 milijardi eura biti stavljeno na raspolaganje Euratom programu nuklearnih istraživanja, a 1,75 milijardi eura Centru za zajedničko istraživanje (Joint Research Centre, JRC).

Iako je u FP7 izražena želja za smanjenjem uporabe životinja u istraživanju i ispitivanjima uz 'izglede za potpunu zamjenu uporabe životinja drugim metodama', ozbiljnost s kojom je Europska unija shvatila svoju zadaću zamjene ispitivanja na životinjama tek će se vidjeti.

Objavljeno izvješće o ispitivanju kliničkih lijekova TGN1412

'Duff Report' objavio je rezultate o implikacijama nesreće u britanskoj bolnici Northwick Park prošlog ožujka, u kojoj je šestero mladih ljudi gotovo izgubilo život, po provjere lijekova na ljudima. TGN1412 je bio propagiran kao mogući lijek za leukemiju i reumatični artritis. Žestoka reakcija koja je nastupila kod ispitanika nekoliko minuta nakon davanja lijeka bila je neočekivana i nepredvidiva. Ne-ljudski primati nisu pokazivali nikakve negativne učinke čak niti kada im je dana 500 puta veća doza.

Izvješće je većim dijelom izrazito tehničkog karaktera i uglavnom raspravlja o tome kako spriječiti ponavljanje takvih nesreća, a njegova analiza i preporuke izričito su vezane za dotičnu vrstu lijeka. Iako ne poziva na vršenje dodatnih ispitivanja na životinjama prije provjere na ljudima, nigdje se ne izjašnjava o valjanosti rada sa životinjama u ispitivanju i razvoju lijekova.

U ECEAE-u smo razočarani zbog toga što izvješće nije iskoristilo tu neprocjenjivu priliku kako bi sagledalo cjelovitu sliku i priznalo nepouzdanost životinjskog modela, samo dokazujući kako je znanstvena zajednica uz taj model neodvojivo vezana. Još gore je to što znanstvenici sada pokušavaju replicirati ono što se dogodilo kod dragovoljaca kako bi otkrili što je krenulo po zlu.

Dakako, ono što se dogodilo gotovo da i nema presedana. Međutim, to vrlo slikovito ukazuje na ograničenost uporabe životinja kao modela za ljude i vjerojatno je ne-životinjskim ispitivanjima bilo moguće predvidjeti što će se dogoditi ondje gdje je uporaba primata podbacila.

Iako je ono što se dogodilo u bolnici Northwick Park velika rijetkost, izrazito je česta pojava da provjera lijekova na ljudima ne uspije iako su lijekovi ispitani na životinjama – to se događa u više od 90% slučajeva, iako provjera većinom ne uspije zato što lijekovi ne djeluju, a ne tako što se pokažu opasnima.

Modeliranje kemikalija na kompjutorima [ 76.67 Kb ]Tehnike staničnih i kultura tkiva [ 54.82 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting