10/27/10 Krsenje clovekovih pravic v Avstriji

| More

Drustvo Za zivali!, drustvo Prijatelji zivotinja iz Hrvaske ter aktivisti za clovekove pravice organizirajo shod v podporo avstrijskim aktivistom za zascito zivali pred avstrijskim veleposlanistvom v Ljubljani.

- Pred veleposlanistvom se bo protestnikom pridruzil David Richter, eden od obtozenih Avstrijcev

V Avstriji se dogaja tezek primer politicnega pregona in krsenja clovekovih pravic. Avstrijskim aktivistom, ki jim sodijo od marca 2010, preti do pet zapora pod obtozbo 'clanstva v kriminalni organizaciji'. Aktivisti so uporabili svojo legalno pravico do svobode govora, svobode misljenja in svobode zdruzevanja. Obtozbe, kot tudi porocila s procesa kazejo, da je edina osnova obtozb politična dejavnost drustev kot so organiziranje javnih demonstracij ter izrazanje osebnih radikalnih mnenj.

Slovensko drustvo za pravice zivali Za zivali!, hrvasko drustvo Prijatelji zivotinja ter aktivisti za clovekove pravice bodo to sredo, 27.10.2010. od 12:00 do 13:00 pred Veleposlanistvom Republike Avstrije na Presernovi cesti 23 v Ljubljani organizirali miren shod, na katerem bodo opozorili na krsenje clovekovih pravic v sosednji Avstriji ter se s tem pridruzili protestnim shodom sirom sveta. Na shodu bo prisoten tudi eden izmed obtozenih avstrijskih aktivistov, David Richter.

21. maja 2008 so posebne enote avstrijske policije prijele deset vodilnih aktivistov uspesnega avstrijskega gibanja za zascito zivali. Vsi aktivisti, vkljucujoc dr. Martina Ballucha, bivsega znanstvenega asistenta na univerzi Cambridge so koncali v priporu. Ministrstvo za notranje zadeve se je hvalilo, da so zaprli bando kriminalcev, ki so 'odgovorni za niz poskodovanj lastnine trgovin s krznom in podobnih podjetij'. Vsi zaporniki so trdili, da obtoznice, ki jih bremenijo, ne vsebujejo nikakrsnih dokazov kriminalnega delovanja, temvec samo opis njihovega aktivizma za spremembe s pomocjo zakonov in poslovne politike. Eden od aktivistov je 39 dni gladovno stavkal. Veliko znanih organizacij, med drugim Amnesty International, so ostro kritizirale taksno prakso oblastnikov.

Po vec kot treh mesecih je tozilec odredil izpustitev aktivistov in tedaj izjavil, da mora biti pripor v skladu s pricakovano kaznijo. To je privedlo do izgube zanimanja javnosti, ceprav se postopek s tem ni koncal. Februarja 2010 je drzavno tozilstvo oznanilo, da so zbrali dovolj dokazov za obtozbo se treh aktivistov, vkljucujoc tudi ostale deseterice, ki so tri mesece preziveli v priporu. Stirje obtozeni aktivisti so se odlocili za objavo svojih obtoznic na internetu. V njih ni nicesar, kar bi lahko sluzilo kot dokaz kriminalnih dejanj, v kar se lahko javnost preprica ob branju obtoznice Davida Richterja na http://www.vgt.at/actionalert/repression/strafantrag/strafantragdrhb.pdf.

Avstrijska drzava se je znasla v tezavi. Da bi zaobsli popolni manko dokazov, tozilci uporabljajo nejasne formulacije člena 278a avstrijskega Kazenskega zakonika, ki se ga uporablja za kazenski pregon mafije in na ta nacin de facto promovirajo Orwellove 'kriminalne misli'.

'Kriminalne misli' aktivistov se uporabljajo kot dokaz pripadnosti domnevni zlocinski organizaciji ter kot dokaz domnevnih kriminalnih dejanj v sklopu borbe za zascito zivali. S tem se smesi avstrijska ustava - s trditvijo, da je organiziranje javnih shodov kriminalno dejanje. Torej, domnevno clanstvo aktivistov v zlocinski organizaciji temelji na organiziranju javnih akcij in konferenc ter izražanju misli in politicnega delovanja.

Proces se je zacel marca 2010 in bo trajal se vecino leta 2011. Vsakemu aktivistu preti do pet let zapora ter sodni stroski v višini 35.000 evrov, ki jim pa ne bodo vrnjeni, cetudi bi se proces zakljucil v njihovo korist. Stefan Traxler, odvetnik peterice od trinajstih aktivistov dvomi v pravicnost procesa glede na to, da v 14 letih odvetniske prakse se ni doživel, da bi sodnik zavrnil predocenje dokazov ter pricevanja ocividcev, ki bi potrdili nedolznost obtozenih.

Cimdlje se proces vlece, tem bolj jasno postaja, da tozilstvo nima pravih dokazov, ki bi potrdili clanstvo v kriminalni zdruzbi. To je prepoznala celo avstrijska javnost, ki je na strani aktivistov. Najvecji absurd je v tem, da se aktivistom sodi na temelju clena 278a, s cimer se jih obtozuje terorizma, aktivisti sami pa se pravzaprav borijo proti terorizmu - terorizmu nad zivalmi in to s pomocjo legalnih javnih akcij in politicnega delovanja.

Namen shoda, na katerem bo razgrnjen velik transparent z jasnim sporocilom, je sirso javnost opozoriti, da je Avstrija drzava, v kateri lahko politicni aktivisti dobijo do petletno zaporno kazen ter hkrati pozvati Avstrijo, da svojih drzavljanov ne ustrahuje s financnim kolapsom in zaporno kaznijo zaradi njihovega politicnega delovanja.

Vec informacij:

www.sramotazaavstrijo.si, www.vgt.at/hinweise/20101104TerrorBalluch/index.php, www.martinballuch.com

Protest of support to Austrian activists in Ljubljana 1 [ 161.88 Kb ]Protest of support to Austrian activists in Ljubljana 2 [ 129.24 Kb ]Protest of support to Austrian activists in Ljubljana 3 [ 143.33 Kb ]Protest of support to Austrian activists in Ljubljana 4 [ 151.79 Kb ]Protest for the Austrian activistst in Ljubljana 5 [ 157.54 Kb ]Protest for the Austrian activistst in Ljubljana  6 [ 129.98 Kb ]

Related Topics

Similar

Actions

Facebook preporuke

We recommend AVALON web hosting