Vlada patvorila izvještaj o odstrjelu klokana

| More

Neovisna znanstvena procjena koja ispituje ekološku održivost iskorištavanja klokana pisana je ponovno jer je bila u sukobu s vladinom politikom. Procjena je priređena za Izvještaj o stanju okoliša 2006. Howardove vlade; jedan usporedan dokument koji je namijenjen da oblikuje vladinu politiku o okolišu za sljedećih pet godina.

On je nagovijestio kako nije bilo podataka koji bi poduprli tvrdnje da je iskorištavanje klokana održivo ni vjerodostojnih podataka o populacijama ili raspodjeli klokana. Izvještaj je kasnije preinačen tako da navodi da je iskorištavanje klokana održivo i temeljeno na 'snažnim podatcima'.

Izvršna direktorica udruge Životinje Australija (Animals Australia) rekla je da je izvještaj izmijenjen uskoro nakon što se ona obratila višim vladinim dužnosnicima da rasprave o etičkim i ekološkim implikacijama te procjene. Upozorila je da Procjena o stanju okoliša ne podupire vladinu politiku o iskorištavanju klokana ili kvote za gospodarski odstrjel. Gospođa Oogjes rekla je da su naknadne izmjene izvještaja potaknule zaposlenike Odjela za okoliš na živahno protivljenje i otad su uvedeni protokoli da onemoguće buduće političko uplitanje koje kompromitira točnost i neovisnost izvještaja. 'Pretpostavljamo da je izvještaj izmijenjen nakon pritiska od strane ministra i eventualno interesnih krugova unutar gospodarske grane koja iskorištava klokane. To je moralno pogrešno; on je namijenjen biti točan neovisan nacionalni izvještaj', rekla je.

Izvještaj je za Howardovu vladu priredilo neovisno znanstveno povjerenstvo koje vodi poljoprivredni znanstvenik Sveučilišta u Queenslandu, profesor Bob Beeton. Pokrenuo ga je u prosincu 2006. prethodni ministar za okoliš, Senator Ian Campbell, koji je tvrdio da je to za Australiju najopsežnija 'svjedodžba o okolišu do danas'. Izvještaj je zaključio da je bilo nedovoljno podataka koji bi dokazali da gospodarsko iskorištavanje klokana nema štetan utjecaj na brojno stanje klokana. Također je zaključio da nije bilo podataka o populacijama klokana što se tiče brojeva, smjerova kretanja ili raspodjele da bi uvjerljivo nagovijestio da je gospodarsko iskorištavanje ekološki održivo.

'Samo su podatci o broju iskorištenih dostupni. Čini se da podaci koji bi dali indikaciju o tome je li iskorištavanje održivo, primjerice, podaci o smjeru kretanja populacije, strukturi populacije ili raspodjeli iskorištavanih vrsta, nisu dostupni', stajalo je u izvještaju. Nakon što se gospođa Oogjes obratila Odjelu, izvještaj je napisan ponovno i sada tvrdi da 'postoji najmanje 25 godina snažnih podataka o populacijskim istraživanjima' i 'gospodarsko iskorištavanje klokana u Australiji bilo je održivo za više od 25 godina'. On također tvrdi da su vjerodostojne podatke skupili lovci na klokane i prerađivači klokanova mesa, uključujući 'broj ubijenih, spol životinje i težinu trupla', ali mnogo ovih podataka 'nije javno dostupno'.

Prema izjavi koja je dodana na web stranicu Izvještaja o stanju okoliša, te su izmjene napravljene 'da odraze gledište Odjela za okoliš i vodne resurse da su podaci o smjeru kretanja populacija klokana dovoljni da se zaključi kako je iskorištavanje klokana održivo'. Savezni ministar za okoliš, Peter Garrett, nije bio raspoloživ za komentar.

Nacionalni Izvještaj o stanju okoliša objavi se svakih pet godina, i potreban je prema saveznom zakonu pružiti 'točne, ažurne i dostupne informacije' o uvjetima u okolišu, trendovima i pritiscima. Canberra Times doznaje kako su kao posljedica tih izmjena Izvještaja o stanju okoliša nova pravila uvedena kako bi zajamčila da izmjene znanstvenih podataka koji podupiru procjene izvještaja budu predmet neovisnog promatranja, da zadovolje stroge smjernice i da ih pregledaju viši dužnosnici Odjela. Gospođa Oogjes rekla je kako su zaposlenici Odjela za okoliš 'demoralizirani zbog očitog uplitanja' i kako su tražili da se donese odluka da se bilo koje izmjene moraju obilježiti u revidiranom dokumentu kao i razlozi za izmjene te da bude uključen link na web stranicu dokumenta, koji bi pokazivao na prijašnju verziju.

Canberra Times, 08.01.2008.

Vezane teme

Klokani iza žice - Copyright: Ray Drew [ 77.90 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting