Izrada i dijeljenje letaka

| More
Definirajte ciljanu skupinu

Tip letka ovisi o namjeni. Osim dostupnih letaka, letci mogu biti i lokalne namjene, što znači da je namijenjen za borbu protiv ugrožavanja životinja na vašem području; takve letke možete izraditi sami ili uz pomoć Udruge. Također, možete se pridružiti potpisivanju i skupljanju određene peticije ili pokrenuti neku od lokalne važnosti. Možete i organizirati bojkot određene tvrtke, trgovine ili proizvoda. Ako radite letak lokalne namjene prvo definirajte skupinu ljudi na koju želite djelovati, pripremite letak s kojim ćete ih uvesti u problematiku i potaknuti na djelovanje.

Pažljivo odaberite tekst letka

Vaš letak mora uključivati pitanja: tko, što, gdje, kada i zašto. Mora točno reći ljudima kako mogu pomoći. Unesite i broj telefona ili e-mail adresu radi kontakta te izvor dodatnih informacija (web stranicu).

Ljudi neće čitati duge i složene letke, stoga pazite da tekst bude kratak i jezgrovit. Koristite se opisnim naslovima, podnaslovima i citatima da opišete temu, a na svakoj strani neka budu tri do četiri naslova koji ukratko opisuju cijelu poruku. Neka vaš letak bude razumljiv i razgovijetan. Ne iznosite argumente koje ne možete objasniti i potkrijepiti. Pazite da ne prozivate pojedinca - umjesto da optužujete osobu izravno, optužite sam čin (npr. 'Držanje psa na lancu je zločin', a ne 'Onaj koji drži psa na lancu je zločinac').

Kreativnošću do povezivanja s ljudima

Ako izrađujete letak sa svrhom obavješćivanja javnosti, zamislite taj letak kao mali plakat. Uporabite jasnu i tematski pogodnu fotografiju ili slikovnu ilustraciju kako biste privukli pozornost ljudi.

Postoje četiri glavne vrste letaka:

  1. 'Pozivni letak' - izgleda kao mali plakat koji najavljuje sastanak ili neki prosvjed.
  2. 'Letak s dodatnim informacijama' - fotografija nije neophodna. Ovaj se letak nikada ne dijeli na ulicama, već služi ljudima koji traže dodatne informacije.
  3. 'Obični letak' - ispisan s obje strane, savijen na pola ili na trećine. Potrebne su fotografije.
  4. 'Ulični letak' - vrlo kratkog sadržaja i lako čitljiv. Katkad je ispisan sa samo jedne strane. Letci su napisani uglavnom masnim slovima, sadrže kratki tekst i dobru fotografiju ili ilustraciju.

U izradi letka posebnu pozornost treba posvetiti njegovom vizualnom dojmu i sažetosti poruke. Proučite razne letke ili reklame, jer na taj način možete dobiti nove ideje o načinu prezentacije teme, izgledu letka, formatu i uporabi fotografija.

Počnite skupljati fotografije koje ćete uporabiti na letku - mnoge su za sve zainteresirane dostupne na CD-u, kao i na web stranici Udruge.

Vodite računa o tome da ne činite gramatičke pogreške, budući da će se onda sve činiti vrlo neprofesionalno.

Neka slova budu dovoljno velika, čak i u letku za dodatne informacije, jer se ljudi neće ni truditi pročitati ono što je napisano presitno. Pišite kratko i jezgrovito.

Uvijek iskoristite dostupne letke Udruge. Letci nisu zaštićeni autorskim pravima pa ih slobodno možete dijeliti i po potrebi kopirati. Osim tiskanih materijala, možete nas tražiti i materijale na CD-u i DVD-u.

Podijelite letke

I dijeliti letke treba znati! Ovo su neke od 'vještina':

Ostavljanje i lijepljenje letaka i plakata

Osim dijeljenja, letke i plakate možete ostavljati i lijepiti na javnim mjestima kao što su:

Uvijek tražite dozvolu prije nego što ostavite plakat ili letak. Letci su dragocjeni - zato ih ostavljajte u dogovoru s vlasnikom mjesta na kojem ih ostavljate i samo ako ste uvjereni da neće završiti u smeću.

Plakati su također jako dobar način skretanja pozornosti na prava životinja. Bilo da se radi o informativnom plakatu o nekoj akciji ili općenitom plakatu o pravima životinja (primjerice protiv nošenja životinjskoga krzna), pazite da ih ne lijepite na mjesta na kojima je to strogo zabranjeno.

Plakate možete umnožiti sami ili koristiti već tiskane i dostupne u Udruzi.

Dijeljenje letaka [ 33.74 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting