Peticija za zabranu cirkusa sa svim životinjama

| More

Zakon o zaštiti životinja 2006. godine zabranio je držanje divljih životinja u cirkusima te njihovo korištenje u cirkuskim i drugim predstavama sa životinjama. Novi Zakon o zaštiti životinja iz 2017. godine donosi novu odredbu:

Korištenje životinja u cirkuskim predstavama

Članak 59.

(1) Zabranjeno je držanje životinja u cirkusima te njihovo korištenje u cirkuskim predstavama.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušta se držanje i nastupanje domaćih životinja u cirkusima i cirkuskim predstavama u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu.

Trenutačno u hrvatskim gradovima nastupaju cirkusi sa životinjskim točkama koji krše Zakon jer koriste za nastupe deve koje u Hrvatskoj nisu domaće, nego divlje životinje, i prikazuju dresirane nastupe životinja koje izvode naučene trikove dok im dreseri tijekom nastupa mašu i fijuču bičem i lupaju ih štapom pokazujući im što moraju napraviti. To je protuzakonito jer, prema Zakonu, životinje u cirkusu smjele bi samo hodati i trčati, i to svojevoljno, bez treninga i korištenja biča, no u praksi se događa nešto potpuno drukčije.

Životinje se penju jedna na drugu, skaču kroz obruč i prepreke, penju na povišena postolja i klackalice, vrte se na stražnjim nogama oko svoje osi, hodaju natraške ukrug, propinju se na stražnjim nogama, „klanjaju” se publici svijanjem prednjih nogu, spuštaju se na stražnjicu u sjedeći položaj, „plešu” bečki valcer i izvode druge trikove koji su rezultat dresure, a ne prikazivanja „vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu”. Sama ta formulacija u Zakonu neostvariva je i neodrživa u praksi jer je nemoguće u cirkusu osigurati prikazivanje svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu.

Osim tjeranja na besmislene nastupe, životinje u cirkusima trpe naporna putovanja kamionima od grada do grada, život po gradskim travnjacima, promjene klimatskih uvjeta, neadekvatnu hranu ili uskraćivanje hrane i vode radi dresure i „čistog nastupa”, pri čemu često dobivaju batine raznim pomagalima (bičevima, šokerima i sl.) kako bi izvodile cirkuske točke. Zbog svega toga životinje u cirkusima pokazuju poremećaje u ponašanju. Kada više nisu korisne, domaće životinje u cirkusu, koje su trpjele omalovažavanje i uskraćivanje cijelog svojeg života, obično su poslane u klaonicu ili su napuštene.

Cirkusi sa životinjama su primitivan, zastarjeli i neetičan oblik zabave, zbog čega je već više od 30 gradova u Hrvatskoj donijelo zabranu cirkusa sa svim životinjama. Stoga se ovom peticijom traži, kao jedina logična odredba i prava zaštita životinja, da se sljedećim izmjenama Zakona o zaštiti životinja potpuno zabrane držanje i nastupi svih vrsta životinja u cirkusima.

Objavljeno: srpanj 2018.

Za zabranu cirkusa sa svim životinjama

Polja označena sa zvjezdicom su obavezna::*

Ime i prezime:*

Datum rođenja:*

Grad:

E-mail:*

Želim povremeno primati informacije o radu Prijatelja Životinja::*

Ispunjavanjem ove peticije pristajete na to da prikupimo i obrađujemo Vaše podatke za potrebe predavanja peticije nadležnima kada se za to ukaže prilika. Vaše podatke koristit ćemo za tu svrhu te u svrhu primanja newslettera od kojega se možete odjaviti u bilo kojem trenutku. Za više informacija pročitajte i našu Politiku o privatnosti koja se tiče zaštite Vaših osobnih podataka.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting