Prijedlozi udruge Prijatelji životinja za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja 2015. - 2017. godine

| More

12. kolovoza 2016. otvoreno je savjetovanje vezano za nacrt Prijedloga Zakona o zaštiti životinja, koje je trajalo do 12. rujna 2016. U tom razdoblju pojedinci i udruge mogli su sudjelovati u javnoj raspravi i ponuditi prijedloge za poboljšanje određenih odredbi Prijedloga Zakona. U nastavku navodimo više informacija i prijedloge udruge Prijatelji životinja, iznesene tijekom i poslije rada Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja 2015. i 2016. godine, odnosno tijekom trajanja javne rasprave.

Ministarstvo poljoprivrede 2015. godine pokrenulo je nove izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja, pokušavajući pritom, kao najvažniju izmjenu, iz postojeće zabrane uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna izuzeti uzgoj činčila radi krzna.

Iako prestanak izrabljivačkih praksi prema životinjama ovisi, prije svega, o spremnosti pojedinaca da mijenjaju svoje navike i da žive poštujući živote drugih životinja na Zemlji, udruga Prijatelji životinja i ovaj put aktivno se uključila dajući svoje primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja, koje bi životinjama omogućile veću zakonsku zaštitu od postojeće.

Prijatelji životinja tražili su sljedeće izmjene Zakona o zaštiti životinja:

Zabrana uzgoja činčila i svih drugih životinja za krzno

Iako se u Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja navodi da se ne dovodi u pitanje odredba o zabrani uzgoja životinja za krzno, ipak se određuje dodatno prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2018. za uzgajivače činčila da ''mlade životinje dostignu zrelost koja je potrebna za njihovo korištenje i nakon toga prestanak njihove proizvodnje''. Time se s dodatnih godinu dana na već ionako dugo 10-godišnje prijelazno razdoblje nagrađuju pojedinci koji nisu ispoštovali Zakon, na štetu velike većine uzgajivača koji su na vrijeme preusmjerili svoju proizvodnju...

Zabrana trajnoga držanja pasa na lancu

Podržavamo predloženu odredbu u Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja kojom je zabranjeno ''držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora'' (članak 51., stavak 4.). Smatramo ovakvu odredbu vrlo važnim preduvjetom za držanje kućnih ljubimaca. I sami smo tijekom rada Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja 2015./2016. godine predlagali isto, na temelju znanstvenih spoznaja i brojnih pritužbi građana i udruga za zaštitu životinja...

Zabrana ubijanja životinja u skloništima

Velika većina javnosti snažno se protivi usmrćivanju životinja u skloništima. Kao udruga već godinama zalažemo se za ukidanje te u javnosti izuzetno nepopularne odredbe. 60 dana trebao bi biti minimum za držanje psa u skloništu, a ne njegov maksimum. Smatramo da bi ukidanje roka od 60 dana povećalo protočnost životinja kroz sklonište i rad na prevenciji s obzirom na to da bi skloništa bila prisiljena raditi na marketingu, odnosno programima udomljavanja i edukacije...

Devet pasa i uvjeti kao za skloništa

Članak 55. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja glasi: ''Posjednik koji drži više od devet pasa koji više ne sišu mora udovoljiti uvjetima iz članka 64. ovoga Zakona, osim ako je riječ o radnim i službenim životinjama i uzgojima pasa iz članka 54. ovoga Zakona.'' Pohvaljujemo inicijativu da posjednici većega broja životinja trebaju osigurati psima adekvatne uvjete držanja. No ovaj prijedlog smatramo neprihvatljivim jer u praksi može se dogoditi da neka osoba ima veliko imanje i bolje uvjete za držanje npr. 15 pasa nego netko drugi za tri psa. Kada se radi o dobrobiti životinje, u ovom slučaju trebala bi biti presudna mogućnost osiguravanja adekvatnih uvjeta držanja...

Zabrana korištenja konja za izvlačenje drva

Konji koji prenose teške trupce iz šuma izloženi su velikim cjelodnevnim naporima jer je riječ o teškom fizičkom radu i preopterećenju za životinje, zbog kojih stradava njihovo zdravlje. U praksi se događa da se konji koriste i na lokacijama gdje se ne radi o teško pristupačnim terenima, čime se životinje zloupotrebljavaju za težak fizički rad koji bi mogla obaviti šumska mehanizacija, zbog čega je ova zabrana iznimno važna u Zakonu o zaštiti životinja

Zabrana natjecanja konja u povlačenju trupaca

Nužno je zabraniti natjecanja konja u povlačenju trupaca, teških i po tonu, koje konji vuku najčešće po dubokome blatu. Događa se da konje teško zlostavljaju bičevanjem često do krvi, ubadanjem štapovima s metalnim šiljcima i udarcima rukom. Konji su, isključivo zbog ljudske zabave, izloženi potpuno nepotrebnom teškom fizičkom naporu, povicima i urlanju gomile ljudi, buci automobila, vrućinama i nezaštićenosti od jakog sunca prije i tijekom natjecanja, iživljavanju djece vlasnika konja, koji ih, dok su vezani, vuku za rep ili udaraju bičem. Sastavni dio tih događanja je i ilegalno klađenje na iznose od nekoliko desetaka tisuća eura...

Zabrana žigosanja kopitara

Tijekom rada Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja 2015./2016. godine predložili smo da se Zakonom zabrani označavanje kopitara žigosanjem. Zakonom propisano umetanje transpondera, u kombinaciji s dijagramskim opisom vanjštine konja, uhodana je metoda kojoj nema ozbiljnih zamjerki. S druge strane, žigosanje je zastarjela i bolna metoda, već zabranjena u nekim državama, koju je nužno zabraniti Zakonom i tako omogućiti adekvatnu zaštitu konja, a da se pritom ne narušava ni na koji način zakonom propisano označavanje kopitara...

Zabrana hvatanja i usmrćivanja glodavaca ljepilom

Zamke na principu ljepila nedvojbeno su jedna od najokrutnijih metoda hvatanja i ubijanja životinja. Ljepljive zamke deru dijelove kože, krzna i perja sa životinjskih tijela dok one pokušavaju pobjeći, a mnoge životinje čak izgrizu vlastite udove ili ih polome ne bi li se oslobodile. Samo lijepilo ih iritira i oštećuje oči. Životinje pate i danima dok ne umru od gladi ili dehidracije. Nosovi, usta ili kljunovi životinja mogu zapeti u ljepilu te se one guše i polagano umiru, što može trajati satima. Životinje su nedostatno zaštićene tek općenitom odredbom Zakona o zaštiti životinja, zbog čega je nužno konkretno zabraniti ovu okrutnu praksu

Kontrola razmnožavanja kućnih životinja

Napuštenih i ostavljenih životinja jako je mnogo i predstavljaju veliki financijski teret za lokalne zajednice i građane. Stoga predlažemo da se Zakonom propiše kastracija kućnih ljubimaca kao jedini trajan i siguran način kontrole njihova razmnožavanja. Predlažemo i da veterinarski inspektor može odrediti neodgovornim pojedincima rok za obavljanje trajne sterilizacije kućnih ljubimaca i da jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja...

Registracija svih uzgoja kućnih ljubimaca

Potpuno se protivimo uzgoju i prodaji životinja te njihovu iskorištavanju i manipuliranju njihovim reproduktivnim sustavom. No, s obzirom na trenutačno stanje svijesti građana i postojanje uzgajivača, neophodno je registrirati svakoga tko se bavi uzgojem i želi prodavati živa bića, bez obzira na broj ''rasplodnih ženki'', jer su, prema odredbama Zakona o zaštiti životinja, sada oni koji imaju manje od tri ''rasplodne ženke'' bez kontrole i to predstavlja sivu zonu uzgoja...

Oduzimanje životinje i zabrana nabavljanja druge životinje

Podržavamo izmjene Prijedloga Zakona o zaštiti životinja kojima se regulira mogućnost oduzimanja zanemarenih životinja, kao i onih koje trpe bol i patnju. Predlažemo da se u svim odredbama gdje se radi o oduzimanju životinje i zabrani držanja i nabavljanja druge životinje izraz ''može se izreći zaštitna mjera'' zamijeni s ''mora se izreći zaštitna mjera''. Naime, zaštitna mjera oduzimanja životinje i zabrane držanja i nabavljanja druge životinje izriče se za slučajeve kada su ugroženi zdravlje i život životinje te je nužno životinju oduzeti kako bi se spriječilo njezino daljnje zlostavljanje i ugrožavanje...

Neprofitni karakter skloništa za životinje

Zakonom bi trebalo biti propisano da skloništa za životinje moraju biti neprofitnog karaktera. Na taj način skloništa bi vodile udruge, ustanove, javne službe, dakle, organizacije kojima je prvenstveno stalo do kvalitetno obavljena posla, nad čijim radom se vrlo lako može vršiti kontrola i koje nemaju interesa u stvaranju profita, a time i zanemarivanju dobrobiti životinja i pravilne provedbe Zakona te nemilosrdnog trošenja gradskog novca, kao što je trenutačno slučaj sa skloništima koje vode profitne organizacije...

Trajna sterilizacija životinja u skloništima

Podržavamo novu odredbu u Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja u kojoj se navodi da sklonište mora ''osigurati trajnu sterilizaciju pronađenih kućnih ljubimaca, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći posjednika i vratiti životinju'' (članak 66., stavak 1., točka 8.). Smatramo da će ova odredba imati dugoročno pozitivne učinke na smanjenje broja napuštenih životinja i njihova priliva u skloništa za nezbrinute životinje...

Kaznene odredbe zbog neosnivanja skloništa

Zakon o zaštiti životinja propisuje da osnivanje i rad skloništa financiraju jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, dok ''obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave''. Unatoč tome, mnoge lokalne zajednice od stupanja na snagu Zakona o zaštiti životinja 2007. godine nisu izgradile skloništa, čime krše Zakon, pa je nužno propisati kaznene odredbe kako bi jedinice lokalne samouprave ozbiljno shvatile Zakon i počele ga provoditi...

Oglašavanje napuštenih životinja u skloništima

Podržavamo nadopune u odredbi Prijedloga Zakona o zaštiti životinja, koja se odnosi na djelatnost skloništa, a prema kojima sklonište mora ''tražiti posjednike napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine''...

Zabrana držanja i korištenja svih životinja u cirkusima

Zakonom o zaštiti životinja iz 2006. godine zabranjeno je ''držanje divljih životinja u cirkusima te njihovo korištenje u cirkuskim i drugim predstavama sa životinjama'' (čl. 53., st. 1.). Pozdravljamo pozitivan pomak u ovom Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja, gdje se u članku 61. utvrđuje zabrana držanja životinja u cirkusima i njihova korištenja u cirkuskim predstavama, osim domaćih životinja ''u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu''...

Strane životinjske vrste kao kućni ljubimci

Podržavamo jako važne nove članke 57. i 58. u Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja kojima se uređuje koje se vrste životinja mogu uzgajati, prodavati i držati kao kućni ljubimci na temelju znanstvenih spoznaja koje se donose u obliku znanstvenih mišljenja, a kojima se dokazuje da je određena životinjska vrsta primjerena za kućnog ljubimca te da je moguće osigurati uvjete držanja takve životinje. Time se uvodi najdjelotvornija i uspješna mjera za smanjenje patnje egzotičnih životinja koje drže neprikladno kao kućne ljubimce u Europi, što je osobito važno zbog otvorenog tržišta trgovine egzotičnim životinjama u zemalja EU-a

Zabrana držanja životinja kao ukrasa u ugostiteljskim objektima

Podržavamo novu odredbu u Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja kojom je zabranjeno ''držanje životinja u ugostiteljskim objektima u svrhu ukrašavanja prostora, osim ako se životinjama ne osiguraju primjereni uvjeti držanja i onemogući uznemiravanje''. Smatramo da ovu dobru odredbu treba dopuniti na način da se, osim u ugostiteljskim objektima, uvede i zabrana držanja životinja u svrhu ukrašavanja prostora i u trgovačkim objektima...

Zabrana prodaje u trgovinama živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani

Iako se Zakonom o zaštiti životinja regulira zaštita i dobrobit životinja prigodom njihova držanja, on nigdje izrijekom ne zabranjuje prodaju i usmrćivanje živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani u trgovinama, a što je sve učestaliji problem u sve više trgovina. Vjerujemo da Zakon o zaštiti životinja ne bi dopustio da se u trgovinama otvaraju npr. ''male farme'' živih pilića i da ih se tamo kolje, pa tako ne bi trebalo biti ni s ribama na odjelima svježe ribe u trgovinama...

Zabrana utrka pasa

Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je ''organizirati utrke pasa'', što je hvalevrijedna odredba. Ovaj Prijedlog Zakona o zaštiti životinja kao novost donosi uvrštavanje utrka pasa među pojmove u članku 4. i taj pojam glasi: ''utrke pasa su utrke pasa koje se organiziraju u svrhu ostvarivanja dobiti''. Prijedlog naše udruge je da se pojam ''utrke pasa'' definira na sljedeći način: ''Utrke pasa su komercijalne ili amaterske utrke pasa koje se organiziraju u svrhu ostvarivanja dobiti ili pobjeđivanja pasa u brzini u sportskim natjecanjima.''...

Zabrana kupiranja uši i repova ''lovačkim'' psima

Prijedlog Zakona o zaštiti životinja zabranjuje rezanje ušiju i repa pasa, ali uz izuzetak ''lovačkih pasa u skladu s određenim kinološkim standardima''. Primjena amputacije ili uklanjanja dijelova tijela kod ''lovačkih'' pasa zbog kinoloških standarda nije ničim opravdana, a okrutna je prema psima. Stoga ''lovački'' psi u ovom slučaju ne bi smjeli biti izuzetak, zbog čega predlažemo da se taj dio formulacije briše...

Zabrana izlaganja ''lovačkih'' pasa s kupiranim ušima i repovima

Podržavamo uvrštavanje u Prijedlog Zakona o zaštiti životinja zabranu izlaganja pasa s kupiranim ušima i repovima. No, nema nikakva medicinskog ili bilo kojeg drugog razloga da se ''lovački'' psi izuzimaju iz opće zabrane amputacije ili uklanjanja pojedinih osjetljivih dijelova životinjskog tijela, pa tako nema razloga ni za njihovo izuzimanje iz zabrane izlaganja pasa s kupiranim ušima i repovima. Stoga smatramo da je nužno izmijeniti ovu odredbu i zabraniti izlaganje svih pasa s kupiranim ušima i repovima, bez izuzetka za lovačke pse...

Obveza pružanja pomoći ozlijeđenim životinjama

Podržavamo nužnu i hvalevrijednu nadopunu u članku 7. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja: ''Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena.''...

Udomljavanje životinja nakon pokusa

Smatramo da životinju uzgojenu za korištenje u pokusima treba ponuditi na udomljavanje prije nego što se usmrti. Udomljavanje je dopušteno i Direktivom 2010/63/EU te je regulirano u zakonodavstvima američkih saveznih država Minnesota (i uspješno se implementira), Kalifornija, Connecticut i Nevada, a u tijeku je i uvrštavanje tog prijedloga u zakonodavstva saveznih država Illinois i New York. U veljači 2016. godine počela su i u Indiji udomljavanja pasa iz laboratorija...

Zabrana korištenja životinja za pokuse u obrazovne svrhe

Članak 29. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja navodi: ''U obrazovne svrhe ne smiju se provoditi pokusi na životinjama koji uzrokuju bol, patnju i ozljedu ili smrt životinje.'' No u nastavku navodi iznimke i propisuje korištenje životinja za pokuse u obrazovne svrhe na sveučilišnim ili znanstvenoistraživačkim ustanovama te na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima ili integriranim preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijima. Kao udruga smatramo da se pokusi na životinjama u obrazovne svrhe (kao i u sve ostale svrhe) trebaju zabraniti bez iznimke...

Kirurški zahvati na životinjama tijekom pokusa

Tijekom rada Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja 2015./2016. godine puno se raspravljalo o zahtjevu jedne članice Povjerenstva da se poveća broj struka koje provode pokuse i kirurške zahvate na životinjama tijekom pokusa, čemu se izričito protivimo. Smatramo jako lošim za zaštitu životinja koje se koriste u pokusima da izmjene članka 32. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja omogućavaju svima sa završenim fakultetom, bez obzira na struku, da oblikuju, planiraju i osmišljavaju projekte u kojima će se koristiti životinje (pa čak i osobama sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem), kao i da provode kirurške zahvate na životinjama ''ako su osposobljeni za kirurške zahvate na životinjskom modelu koji se koristi u projektu''...

Zabrana pokusa radi istraživanja učinaka alkohola i droga

Prijedlog Zakona o zaštiti životinja propisuje da pokus nije dopušten ''za istraživanja učinka alkohola i droga, osim u slučaju kad ne postoje druge znanstvene metode kojima se zamjenjuje korištenje životinja'' (članak 23., stavak 2., točka 6.). Smatramo da treba bez izuzetaka zabraniti na životinjama testiranje učinaka alkohola i droga jer takvi pokusi nisu opravdani...

Zaštita glavonožaca

Zakon o zaštiti životinja primjenjuje se na samo one glavonošce koji se koriste u svrhu znanstvenih istraživanja. Istraživanja su dokazala da su beskralježnjaci, osobito glavonošci kao što su hobotnice, lignje i sl., sposobni osjetiti bol pa je jasno da se Zakonom treba osigurati njihova zaštita općenito, a ne samo u pokusima...

Zabrana borbi i insceniranih sukoba životinja

Zakonom o zaštiti životinja zabranjene su borbe životinja, poticanje na agresivnost, kao i huškanje životinje na drugu životinju ili na čovjeka. Ova odredba ne smije imati nikakav izuzetak, već barbarski i primitivni načini zabave trebaju evoluirati u moderne priredbe koje ne uključuju iskorištavanje životinja, odnosno koje ne uključuju borbe životinja ili druge oblike sukoba životinja koji se neutemeljeno pokušavaju nazvati tradicionalnima...

Zabrana držanja dupina u zatočeništvu

Podržavamo odredbu u Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja kojom je zabranjeno ''držati u zatočeništvu dupine i ostale morske sisavce iz porodice Cetacea , osim u svrhu liječenja, oporavka i zbrinjavanja te kao službene životinje'' (članak 5., stavak 2., točka 24.). Smatramo da ne treba dopustiti držanje u zatočeništvu dupina kao ''službenih životinja''

Zabrana spolnog odnosa čovjeka i životinje

Podržavamo odredbu u Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja kojom je zabranjen ''spolni odnos čovjeka i životinje, kao i s tim izjednačeni postupci ili bilo kakvi drugi postupci sa životinjama radi zadovoljavanja spolnih potreba čovjeka'' (članak 5., stavak 2., točka 26.)...

Zabrana trenutačnoga drobljenja čitave životinje

Njemačka je u listopadu 2015. godine postala prva država koja je zabranila praksu "mljevenja pilića". Industrija za proizvodnju jaja svake godine uguši ili samelje milijune tek rođenih muških pilića jer oni ne mogu nesti jaja, a ne smatraju ih pogodnima za klanje u proizvodnji mesa. Stoga predlažemo da se Zakonom o zaštiti životinja zabrani maceracija, s obzirom na to da je ubijanje zdravih muških pilića zbog selekcije nedopustivo, sramotno i etički neprihvatljivo, a nova tehnologija razlikovanja spola pilića već je poznata...

Članovi povjerenstava

Predlažemo da se za člana Etičkog povjerenstva uvrsti predstavnik Katedre za etiku Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta, kako bi u Povjerenstvu bio zastupljen etičar, i da se za člana Povjerenstva za zaštitu životinja, Odbora za zaštitu farmskih životinja, doda predstavnik Ureda za dobrobit životinja pri Hrvatskom veterinarskom institutu

Davanje zemljišta za izgradnju skloništa

Kako se često događa da lokalna samouprava nema zemljište na kojem bi izgradila sklonište i to je realan problem koji otežava provedbu Zakona, tijekom rada Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja 2015./2016. godine podržali smo prijedlog predstavnika zagrebačkog Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo da RH daje zemljište bez naknade za izgradnju skloništa jedinici područne (regionalne) samouprave ili velikoga grada...

Zabrana prodaje i udomljavanja životinja maloljetnicima

Podržavamo izmjene u članku 50. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja vezano uz prodaju ili darovanje kućnih ljubimaca. Već ranije izmjenama Zakona zabranjena je ''prodaja kućnih ljubimaca maloljetnim osobama'', što je hvalevrijedna odredba. Nove odredbe utjecat će na odgovorniji odnos prema kućnim ljubimcima i prevenirati njihovo napuštanje...

Zabrana korištenja naprava za kažnjavanje ponašanja životinja

Predlažemo da se odredba članka 5., stavka 2., točke 7. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja dopuni na način da se u zabranu korištenja tehničkih uređaja, pomoćnih sredstava ili naprava kojima se u obliku kazne utječe na ponašanje životinja, ''uključujući bodljikave ogrlice ili sredstva za dresuru koja uključuju upotrebu električne struje ili kemijskih tvari, čijim korištenjem se uzrokuje bol ili se može narušiti zdravlje životinje'', uvrste i davilice. Stručnjaci se slažu da primjena kažnjavanja tehničkim uređajima, pomoćnim sredstvima ili napravama ima niz negativnih posljedica koje se odražavaju kao promjene u emocionalnom stanju psa, a time i kao neželjene promjene u ponašanju...

Zabrana obrednoga klanja

Apsurdni zakonski propisi u zakonodavstvu EU-a, kao i Hrvatske, propisuju za klanje životinja u klaonicama obavezno omamljivanje, s obzirom na znanstveno dokazanu patnju i bol koju doživljavaju životinje pri usmrćivanju. No ista odredba ne vrijedi za tzv. obredno klanje koje provode predstavnici nekih vjerskih zajednica, pri čemu se agonija životinja produžuje svjesnim umiranjem do iskrvarenja. Hrvatska bi svojim zakonodavstvom trebala štititi životinje i uvažiti suvremene znanstvene spoznaje i političke poteze europskih zemalja koje imaju brojnije vjerske zajednice koje obavljaju klanja bez omamljivanja, a ipak su ukinule ili pokušavaju ukinuti tu krajnje nehumanu i brutalnu praksu kojoj nema mjesta u civiliziranome svijetu...

Porez na pse

Podržavamo prijedlog uvođenja tzv. poreza na pse, iako nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede nego Ministarstva financija. Smatramo da bi uvođenje takvog poreza dovelo do bolje kontrole mikročipiranja pasa, a time i cijepljenih pasa, a sve u svrhu smanjenja napuštanja pasa i veće odgovornosti i skrbi za pse. Zalažemo se da pritom vrijede olakšice, povlastice i oslobođenje od poreza za udomljene i kastrirane pse, kao i da se oslobode od plaćanja poreza skloništa i skrbnici koji zbrinjavaju velik broj pasa...

Zabrana prodaje pitomih vretica u pet shopovima

Smatramo da se u trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca ne bi smjele prodavati pitome vretice, baš kao ni psi i mačke, što je već zabranjeno. Pitome vretice (tvorovi) su visokointeligentne i izuzetno društvene životinje koje od najranije dobi trebaju dnevnu stimulaciju kognitivnih i fizičkih aktivnosti, i to minimalno tri do četiri sata dnevno. Prijemčive su za ljudske viruse gripe i neke viroze. Pet shopovi im ne mogu pružiti adekvatne uvjete držanja i predstavljaju opasnost za njihovo fizičko i psihičko zdravlje...

Obaveza kontrole mikročipiranja pasa

Nečipiranje i izostanak kontrole mikročipiranja pasa predstavljaju golem problem kada se radi o prevenciji napuštanja i zbrinjavanju napuštenih životinja. Iako je u interesu jedinica lokalne samouprave provoditi kontrolu populacije pasa, velika većina to ne radi. Stoga predlažemo da se u Zakon o zaštiti životinja uvrsti odredba koja će propisati JLS-ovima da moraju organizirati i provesti kontrolu obaveznog mikročipiranja pasa do 30. lipnja 2018. To je jedini način da lokalne zajednice shvate ozbiljno svoju obavezu provođenja Zakona...

Objavljeno: rujan 2016., veljača 2017.

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting